Cách ngâm me đường
Cách ngâm me đường
Photos: 1
Subscribers: 0
Views: 349
Uploaded: Apr 5 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 1
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Anh chi cho em hỏi cách ngâm sấu thế nào mà nó không bị teo lại vậy ạ. Em coi trong page này thì người ta hướng dẫn nhưng em làm bị fail ạ. Mọi người coi giúp em nhé.

https://thuytinhbinhan.com/
Comments (0)

Login to comment
Views: 349
Uploaded: Apr 5 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 1
Subscribers: 0
Description
Anh chi cho em hỏi cách ngâm sấu thế nào mà nó không bị teo lại vậy ạ. Em coi trong page này thì người ta hướng dẫn nhưng em làm bị fail ạ. Mọi người coi giúp em nhé.

https://thuytinhbinhan.com/