Batman: The Brave And The Bold S1 - Tuyển tập 2
Batman: The Brave And The Bold S1 - Tuyển tập 2
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 257
Uploaded: May 21 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Có thể nói, The Batman chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác từ nội dung cho đến phong cách thực hiện. Trong quá khứ, Joker luôn là một kẻ phản diện đáng gờm với Hiệp sĩ bóng đêm, nhưng trong phần phim mới, kẻ phản diện chính là Riddler (Paul Dano). Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Batman: The Brave And The Bold S1 - Tuyển tập 2 Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 257
Uploaded: May 21 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Có thể nói, The Batman chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác từ nội dung cho đến phong cách thực hiện. Trong quá khứ, Joker luôn là một kẻ phản diện đáng gờm với Hiệp sĩ bóng đêm, nhưng trong phần phim mới, kẻ phản diện chính là Riddler (Paul Dano). Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Batman: The Brave And The Bold S1 - Tuyển tập 2 Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag