OOH là gì Các hình thức OOH phổ biến
OOH là gì Các hình thức OOH phổ biến
Photos: 60
Subscribers: 1
Views: 51
Uploaded: Apr 4 2024
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 60
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
OOH là gì? Các hình thức OOH phổ biến
Quảng cáo OOH (Out of home) là hình thức quảng cáo tiếp cận khách hàng khi họ ra khỏi nhà, ngày càng phổ biến và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh và marketing.
Vai trò quan trọng của OOH đối với doanh nghiệp:
Tăng cường nhận diện thương hiệu: Giúp khách hàng ghi nhớ thương hiệu và sản phẩm.
Tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn: Đặt quảng cáo ở nơi đông người để thu hút khách hàng tiềm năng.
Hiệu quả chi phí cao: Chi phí thấp hơn so với TV, báo chí, đài phát thanh.
Hình thức phổ biến của quảng cáo OOH:
Billboard: Bảng hiển thị lớn ở vị trí thuận lợi, thu hút sự chú ý.
Transit: Quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng, tiếp cận khách hàng di chuyển.
POSM: Quảng cáo tại điểm bán hàng, thu hút khách hàng mua sắm.
Street Furniture: Quảng cáo trên vật dụng đường phố, hiệu quả ở khu đông người.
Roadshow: Quảng cáo di động, tiếp cận khách hàng ở nhiều vị trí.
Quy trình thực hiện chiến dịch OOH:
Lên kế hoạch: Xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng, ngân sách, thời gian.
Chọn hình thức quảng cáo phù hợp với mục tiêu và đối tượng.
Thiết kế nội dung và hình ảnh thu hút, gây ấn tượng.
Đặt quảng cáo tại vị trí phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm cho chiến dịch sau.
Bí quyết hiệu quả để thực hiện chiến dịch OOH:
Sáng tạo: Làm mới thiết kế quảng cáo để thu hút sự chú ý.
Chọn địa điểm thông minh: Đặt quảng cáo ở nơi có lưu lượng người qua lại đông đúc.
Gây ấn tượng nhanh chóng: Quảng cáo đơn giản, dễ hiểu, gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
Dễ chia sẻ: Tạo quảng cáo độc đáo, thú vị để khách hàng chia sẻ với bạn bè, gia đình.
Kết luận:
Quảng cáo OOH đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng và hiệu quả chi phí cao. Doanh nghiệp cần áp dụng bí quyết hiệu quả để thực hiện chiến dịch OOH thành công.
Comments (1)

Login to comment
Views: 51
Uploaded: Apr 4 2024
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 60
Subscribers: 1
Description
OOH là gì? Các hình thức OOH phổ biến
Quảng cáo OOH (Out of home) là hình thức quảng cáo tiếp cận khách hàng khi họ ra khỏi nhà, ngày càng phổ biến và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh và marketing.
Vai trò quan trọng của OOH đối với doanh nghiệp:
Tăng cường nhận diện thương hiệu: Giúp khách hàng ghi nhớ thương hiệu và sản phẩm.
Tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn: Đặt quảng cáo ở nơi đông người để thu hút khách hàng tiềm năng.
Hiệu quả chi phí cao: Chi phí thấp hơn so với TV, báo chí, đài phát thanh.
Hình thức phổ biến của quảng cáo OOH:
Billboard: Bảng hiển thị lớn ở vị trí thuận lợi, thu hút sự chú ý.
Transit: Quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng, tiếp cận khách hàng di chuyển.
POSM: Quảng cáo tại điểm bán hàng, thu hút khách hàng mua sắm.
Street Furniture: Quảng cáo trên vật dụng đường phố, hiệu quả ở khu đông người.
Roadshow: Quảng cáo di động, tiếp cận khách hàng ở nhiều vị trí.
Quy trình thực hiện chiến dịch OOH:
Lên kế hoạch: Xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng, ngân sách, thời gian.
Chọn hình thức quảng cáo phù hợp với mục tiêu và đối tượng.
Thiết kế nội dung và hình ảnh thu hút, gây ấn tượng.
Đặt quảng cáo tại vị trí phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm cho chiến dịch sau.
Bí quyết hiệu quả để thực hiện chiến dịch OOH:
Sáng tạo: Làm mới thiết kế quảng cáo để thu hút sự chú ý.
Chọn địa điểm thông minh: Đặt quảng cáo ở nơi có lưu lượng người qua lại đông đúc.
Gây ấn tượng nhanh chóng: Quảng cáo đơn giản, dễ hiểu, gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
Dễ chia sẻ: Tạo quảng cáo độc đáo, thú vị để khách hàng chia sẻ với bạn bè, gia đình.
Kết luận:
Quảng cáo OOH đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng và hiệu quả chi phí cao. Doanh nghiệp cần áp dụng bí quyết hiệu quả để thực hiện chiến dịch OOH thành công.