Điểm Danh Những Pokemon Hệ Cỏ Mạnh Nhất
Điểm Danh Những Pokemon Hệ Cỏ Mạnh Nhất
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 483
Uploaded: Jan 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Điểm Danh Những Pokemon Hệ Cỏ Mạnh Nhất

Venusaur là một trong những thành viên lâu đời nhất của Pokemon. Dù không nổi tiếng như những Pokemon đời đầu khác nhưng Venusaur vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình hay các trailer giới thiệu game Pokemon mới. Pokemon này được tiến hóa từ Ivysaur và có hai loại Cỏ và Độc. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Điểm Danh Những Pokemon Hệ Cỏ Mạnh Nhất


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 483
Uploaded: Jan 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Điểm Danh Những Pokemon Hệ Cỏ Mạnh Nhất

Venusaur là một trong những thành viên lâu đời nhất của Pokemon. Dù không nổi tiếng như những Pokemon đời đầu khác nhưng Venusaur vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình hay các trailer giới thiệu game Pokemon mới. Pokemon này được tiến hóa từ Ivysaur và có hai loại Cỏ và Độc. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Điểm Danh Những Pokemon Hệ Cỏ Mạnh Nhất


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag