tượng long quy gỗ trắc đỏ đen
tượng long quy gỗ trắc đỏ đen
Photos: 4
Subscribers: 1
Views: 423
Uploaded: Jul 13 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 4
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Long Quy hay còn gọi là rùa đầu rồng là một biểu tượng linh vật phong thủy truyền thống trong văn hóa phương Đông.

Long Quy là linh vật thân Rùa nhưng mang đầu Rồng. Trong phong thủy, Rồng và Rùa là hai trong bốn linh vật (tứ linh) thiêng nhất. Năng lượng của Rồng tượng trưng cho sức manh, quyền năng tối cao mang đến may mắn và thịnh vượng. Trong khi đó, năng lượng của Rùa tượng trưng cho sự trường thọ, vững vàng và thông thái. Rồng và Rùa trong phong thủy đều là những linh vật hộ mệnh tuyệt vời, giúp chống lại các nguồn năng lượng xấu vô hình.

Rùa Đầu Rồng là khắc tinh của các hung tinh như: Nhị Hắc, Tam Bích, Thất Xích,…. Do đó, có tác dụng hóa giải mọi tranh cãi, mâu thuẫn trong gia đình.

Ngoài hỗ trợ về kinh tế, Long Quy còn phù trợ về sức khỏe. Nó hấp thu tinh khí đất trời và xua đi bệnh tật, bảo vệ cho gia chủ.
https://tuonggodocdao.com/product/tuong-long-quy-go-trac-do-den/
Comments (0)

Login to comment
Views: 423
Uploaded: Jul 13 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 4
Subscribers: 1
Description
Long Quy hay còn gọi là rùa đầu rồng là một biểu tượng linh vật phong thủy truyền thống trong văn hóa phương Đông.

Long Quy là linh vật thân Rùa nhưng mang đầu Rồng. Trong phong thủy, Rồng và Rùa là hai trong bốn linh vật (tứ linh) thiêng nhất. Năng lượng của Rồng tượng trưng cho sức manh, quyền năng tối cao mang đến may mắn và thịnh vượng. Trong khi đó, năng lượng của Rùa tượng trưng cho sự trường thọ, vững vàng và thông thái. Rồng và Rùa trong phong thủy đều là những linh vật hộ mệnh tuyệt vời, giúp chống lại các nguồn năng lượng xấu vô hình.

Rùa Đầu Rồng là khắc tinh của các hung tinh như: Nhị Hắc, Tam Bích, Thất Xích,…. Do đó, có tác dụng hóa giải mọi tranh cãi, mâu thuẫn trong gia đình.

Ngoài hỗ trợ về kinh tế, Long Quy còn phù trợ về sức khỏe. Nó hấp thu tinh khí đất trời và xua đi bệnh tật, bảo vệ cho gia chủ.
https://tuonggodocdao.com/product/tuong-long-quy-go-trac-do-den/