Phượng Hoàng Cổ Trấn
Phượng Hoàng Cổ Trấn
Photos: 29
Subscribers: 0
Views: 122
Uploaded: Aug 9 2023
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 29
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Tour phượng hoàng cổ trấn được Antamtour khởi hành từ Hà Nội, đi đường bộ và đường bay, thời gian 6 ngày 5 đêm khám phá nước bạn Trung Quốc xa hoa, lộng lẫy, với nhiều địa điểm đẹp, thưởng thức ẩm thực Trung Hoa.
Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn có cả chương trình đi đường bay, thời gian 5 ngày đến 6 ngày cho du khách lựa chọn, Tour đường bay phượng hoàng cổ trấn sẽ bay thẳng Sân bay Trương Gia Giới, sẽ giúp quý khách bớt mệt, rút ngắn thơi gian di chuyển, đi được nhiều điểm thăm quan thú vị hơn.
Comments (0)

Login to comment
Views: 122
Uploaded: Aug 9 2023
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 29
Subscribers: 0
Description
Tour phượng hoàng cổ trấn được Antamtour khởi hành từ Hà Nội, đi đường bộ và đường bay, thời gian 6 ngày 5 đêm khám phá nước bạn Trung Quốc xa hoa, lộng lẫy, với nhiều địa điểm đẹp, thưởng thức ẩm thực Trung Hoa.
Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn có cả chương trình đi đường bay, thời gian 5 ngày đến 6 ngày cho du khách lựa chọn, Tour đường bay phượng hoàng cổ trấn sẽ bay thẳng Sân bay Trương Gia Giới, sẽ giúp quý khách bớt mệt, rút ngắn thơi gian di chuyển, đi được nhiều điểm thăm quan thú vị hơn.