Những Bài Hát Về Chú Bộ Đội Mà Các Bé Nên Biết.
Những Bài Hát Về Chú Bộ Đội Mà Các Bé Nên Biết.
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 529
Uploaded: May 20 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Thông qua lời bài hát còn thể hiện lòng biết ơn của các bé đối với các cô chú. Nhờ có anh, em mới được ở nhà đón xuân tràn đầy niềm vui, có được tiếng hát thanh bình và được cất tiếng hát giữa trời xanh bao la. Tôi thực sự trân trọng những điều tuyệt vời mà những người lính đã làm cho đất nước này. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Bài Hát Về Chú Bộ Đội Mà Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 529
Uploaded: May 20 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Thông qua lời bài hát còn thể hiện lòng biết ơn của các bé đối với các cô chú. Nhờ có anh, em mới được ở nhà đón xuân tràn đầy niềm vui, có được tiếng hát thanh bình và được cất tiếng hát giữa trời xanh bao la. Tôi thực sự trân trọng những điều tuyệt vời mà những người lính đã làm cho đất nước này. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Bài Hát Về Chú Bộ Đội Mà Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag