Search - Videos
Views: 558
Uploaded: 2 years ago
 
Light and Shadow là diễn biến tiếp theo của câu chuyện sau 3 năm kể từ khi Mu Deok (Jung So Min) ra đi. Nhân vật Jang Wook (Lee Jae Wook) đã phải sống trong đau khổ, cô độc khiến hình ảnh anh hiện lên là một người lạnh lùng, vô tình và đầy cừu hận.
Light and Shadow là diễn biến tiếp theo của câu chuyện sau 3 năm kể từ khi Mu Deok
Views: 558
Uploaded: 2 years ago
 
Views: 300
Uploaded: 1 year ago
 
Jang Wook một mình giữa không gian quạnh quẽ với ánh mắt đầy sát khí. Câu thoại của anh cũng nhuộm đầy màu sắc bí ẩn: “Ta đáng lẽ nên chết đi từ lúc đó. Ta không nên tồn tại. Nếu như sức mạnh của ta là minh quân thì không một ai có thể thoát ra khỏi chỗ này”.
Jang Wook một mình giữa không gian quạnh quẽ với ánh mắt đầy sát khí. Câu tho
Views: 300
Uploaded: 1 year ago
 
Views: 278
Uploaded: 1 year ago
 
Jang Wook một mình giữa không gian quạnh quẽ với ánh mắt đầy sát khí. Câu thoại của anh cũng nhuộm đầy màu sắc bí ẩn: “Ta đáng lẽ nên chết đi từ lúc đó. Ta không nên tồn tại. Nếu như sức mạnh của ta là minh quân thì không một ai có thể thoát ra khỏi chỗ này”.
Jang Wook một mình giữa không gian quạnh quẽ với ánh mắt đầy sát khí. Câu tho
Views: 278
Uploaded: 1 year ago
 
Views: 225
Uploaded: 1 year ago
 
Jang Wook một mình giữa không gian quạnh quẽ với ánh mắt đầy sát khí. Câu thoại của anh cũng nhuộm đầy màu sắc bí ẩn: “Ta đáng lẽ nên chết đi từ lúc đó. Ta không nên tồn tại. Nếu như sức mạnh của ta là minh quân thì không một ai có thể thoát ra khỏi chỗ này”.
Jang Wook một mình giữa không gian quạnh quẽ với ánh mắt đầy sát khí. Câu tho
Views: 225
Uploaded: 1 year ago