Signup
Login
cachtangcan
Photographer
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
cachtangcan has joined ChillSpot1, say hello to cachtangcan
12 months ago

Member Since
08-26-2021
Male
0 Likes
About Me
Sau bao lâu thì có tác dụng?
Uống bao nhiêu viên vitamin Wisdom thì có thể tăng cân? Thuốc vitamin này dựa vô thể trạng và cơ địa của mỗi người thì sẽ có liệu trình không giống nhau. Có người dễ mập và không mắc đau bao tử thì sẽ nhanh hơn khoảng từ 3-7 viên. Một số người khó mập cũng như đang bị đau bao tử thì sẽ lâu hơn bình thường, vì thuốc lúc uống vào sẽ phải hoạt động cho bao tử quen thuốc cũng như trám bao tử cho bớt mắc đau bao tử rồi mới từ từ ngấm thuốc… quá trình này diễn ra thêm 1 bước so với người thông thường nên sẽ lâu mập hơn, uống khoảng từ 8-15 viên là sẽ đạt hiệu quả. Người sử dụng không mắc dựa suốt đời vào thuốc này. khi tăng cân rồi có thể ngừng uống bằng cách sẽ dãn dần ra từ từ.
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(1)
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
cachtangcan
Photographer
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
cachtangcan has joined ChillSpot1, say hello to cachtangcan
12 months ago

Member Since
08-26-2021
Male
0 Likes
About Me
Sau bao lâu thì có tác dụng?
Uống bao nhiêu viên vitamin Wisdom thì có thể tăng cân? Thuốc vitamin này dựa vô thể trạng và cơ địa của mỗi người thì sẽ có liệu trình không giống nhau. Có người dễ mập và không mắc đau bao tử thì sẽ nhanh hơn khoảng từ 3-7 viên. Một số người khó mập cũng như đang bị đau bao tử thì sẽ lâu hơn bình thường, vì thuốc lúc uống vào sẽ phải hoạt động cho bao tử quen thuốc cũng như trám bao tử cho bớt mắc đau bao tử rồi mới từ từ ngấm thuốc… quá trình này diễn ra thêm 1 bước so với người thông thường nên sẽ lâu mập hơn, uống khoảng từ 8-15 viên là sẽ đạt hiệu quả. Người sử dụng không mắc dựa suốt đời vào thuốc này. khi tăng cân rồi có thể ngừng uống bằng cách sẽ dãn dần ra từ từ.
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment