MotChill chiếu phim Nạn Nhân Không Hoàn Hảo - Imperfect Victim (2023) Vietsub
MotChill chiếu phim Nạn Nhân Không Hoàn Hảo - Imperfect Victim (2023) Vietsub
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 49
Uploaded: Jul 25 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Theo Sohu, Nạn Nhân không Hoàn Hảo là bộ phim truyện bao gồm câu chữ ổn, cầm nhưng mà vẫn còn quá cụm điểm gây tranh luận. Châu Tấn khiến không ít người xem bế tắc trong dự án trở lại này, đặc biệt lần bước đầu tiên bị phàn nàn về khâu diễn xuất. bao gồm đánh giá chỉ ra rằng Châu Tấn gặp khó khi vào vai phụ nữ công cụ sư, không diễn đạt được đúng hình tượng anh hùng and hiểu kỹ phần nhiều câu thoại mang nặng tính chuyên môn.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 49
Uploaded: Jul 25 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Theo Sohu, Nạn Nhân không Hoàn Hảo là bộ phim truyện bao gồm câu chữ ổn, cầm nhưng mà vẫn còn quá cụm điểm gây tranh luận. Châu Tấn khiến không ít người xem bế tắc trong dự án trở lại này, đặc biệt lần bước đầu tiên bị phàn nàn về khâu diễn xuất. bao gồm đánh giá chỉ ra rằng Châu Tấn gặp khó khi vào vai phụ nữ công cụ sư, không diễn đạt được đúng hình tượng anh hùng and hiểu kỹ phần nhiều câu thoại mang nặng tính chuyên môn.
Category
Film
Tags
no-tag