Vinh Quang Trong Thù Hận - The Glory (2022) Vietsub
Vinh Quang Trong Thù Hận - The Glory (2022) Vietsub
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 61
Uploaded: Jun 28 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Dong Eun chắt lọc đánh vào trọng tâm lý mỗi mọi người, lợi dụng điểm yếu and khơi gợi nỗi sợ của mình. Cô chế tạo dựng mối quan hệ sở hữu rất nhiều người hệ trọng tới cuộc đời của kẻ thù. Trong công việc này, Dong Eun dần tìm lại được niềm vui. Cô & Bác Sỹ Yeo Jeong nảy sinh tình yêu, cùng nhau chữa trị lành chấn thương nhẹ. Anh là bạn chỉ một đồng cảm, yêu phần nhiều nỗi đau con tim lẫn vết sẹo của cô ý.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 61
Uploaded: Jun 28 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Dong Eun chắt lọc đánh vào trọng tâm lý mỗi mọi người, lợi dụng điểm yếu and khơi gợi nỗi sợ của mình. Cô chế tạo dựng mối quan hệ sở hữu rất nhiều người hệ trọng tới cuộc đời của kẻ thù. Trong công việc này, Dong Eun dần tìm lại được niềm vui. Cô & Bác Sỹ Yeo Jeong nảy sinh tình yêu, cùng nhau chữa trị lành chấn thương nhẹ. Anh là bạn chỉ một đồng cảm, yêu phần nhiều nỗi đau con tim lẫn vết sẹo của cô ý.
Category
Film
Tags
no-tag