Học Thuyết Màu Hồng Gap The Series (2022)
Học Thuyết Màu Hồng Gap The Series (2022)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 507
Uploaded: Jan 9 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Tuy nhiên khi trực tiếp gặp nhau, Mon lại cảm thấy thất vọng vì hình tượng của Sam hoàn toàn khác hẳn so với những gì truyền thông đồn thổi. Dù vậy, khi càng tiếp xúc nhiều hơn, cô mới bắt đầu thấu hiểu và dần cảm mến Sam.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 507
Uploaded: Jan 9 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Tuy nhiên khi trực tiếp gặp nhau, Mon lại cảm thấy thất vọng vì hình tượng của Sam hoàn toàn khác hẳn so với những gì truyền thông đồn thổi. Dù vậy, khi càng tiếp xúc nhiều hơn, cô mới bắt đầu thấu hiểu và dần cảm mến Sam.
Category
Film
Tags
no-tag