Cù Lao Xác Sống Lost In Mekong Delta (2022)
Cù Lao Xác Sống Lost In Mekong Delta (2022)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 356
Uploaded: Jan 11 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Họ cùng nhau hợp sức thành một nhóm chống trả để giành giật sự sống. Đúng lúc này, sự tị hiềm, tham lam, ích kỷ của lòng người nảy sinh và lại đẩy họ vào những thử thách sống còn. Liệu hành trình của nhóm người này sẽ đi về đâu khi đại dịch càng ngày càng lan rộng?
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 356
Uploaded: Jan 11 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Họ cùng nhau hợp sức thành một nhóm chống trả để giành giật sự sống. Đúng lúc này, sự tị hiềm, tham lam, ích kỷ của lòng người nảy sinh và lại đẩy họ vào những thử thách sống còn. Liệu hành trình của nhóm người này sẽ đi về đâu khi đại dịch càng ngày càng lan rộng?
Category
Film
Tags
no-tag