https://www.youtube.com/watch?v=YbfGh07iYdc&pp=ygUyQW4gTOG6oWMgVHJ1eeG7h24gLSBUaGUgTGVnZW5kIE9mIEFubGUgKDIwMjMpIEZ1bGw%3
https://www.youtube.com/watch?v=YbfGh07iYdc&pp=ygUyQW4gTOG6oWMgVHJ1eeG7h24gLSBUaGUgTGVnZW5kIE9mIEFubGUgKDIwMjMpIEZ1bGw%3
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 199
Uploaded: Jul 16 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Hàn Diệp là thái tử đương triều. Trong 1 lần đến Tĩnh Nam tiêu diệt hải tặc, Hàn Diệp gặp gỡ Nhậm an lạc. Nhậm an lạc “đầu quân” hóa thành phụ tá cho Hàn Diệp. Trong ngày nay, bằng sự đắt tiền, tài trí, gan lì của bản thân mình, Nhậm an lạc nhiều lần giúp Hàn Diệp phá án, giải quyết sự vụ đồng thời chưa hoàn thành chọn lựa manh mối về vụ án của gia tộc người năm xưa.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 199
Uploaded: Jul 16 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Hàn Diệp là thái tử đương triều. Trong 1 lần đến Tĩnh Nam tiêu diệt hải tặc, Hàn Diệp gặp gỡ Nhậm an lạc. Nhậm an lạc “đầu quân” hóa thành phụ tá cho Hàn Diệp. Trong ngày nay, bằng sự đắt tiền, tài trí, gan lì của bản thân mình, Nhậm an lạc nhiều lần giúp Hàn Diệp phá án, giải quyết sự vụ đồng thời chưa hoàn thành chọn lựa manh mối về vụ án của gia tộc người năm xưa.
Category
Film
Tags
no-tag