Xem Phim Trường Nguyệt Tẫn Minh - Till The End Of The Moon (2023) Vietsub ở đâu?
Xem Phim Trường Nguyệt Tẫn Minh - Till The End Of The Moon (2023) Vietsub ở đâu?
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 165
Uploaded: May 18 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Mất đi nhà bạn nhà bạn yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng chọn lựa nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm cứ ngỡ ma thần cứ nuốm mà tuẫn chôn cất, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du – chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vãn. Từ đó, Đạm Đài Tẫn biến thành Thương Cửu Mân, đệ tử tiên môn. Hắn chỉnh sửa tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm sắm lại Lê Tô Tô năm xưa.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 165
Uploaded: May 18 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Mất đi nhà bạn nhà bạn yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng chọn lựa nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm cứ ngỡ ma thần cứ nuốm mà tuẫn chôn cất, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du – chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vãn. Từ đó, Đạm Đài Tẫn biến thành Thương Cửu Mân, đệ tử tiên môn. Hắn chỉnh sửa tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm sắm lại Lê Tô Tô năm xưa.
Category
Film
Tags
no-tag