Người Hùng Yếu Đuối Weak Hero Class 1 (2022)
Người Hùng Yếu Đuối Weak Hero Class 1 (2022)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 167
Uploaded: Jan 3 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
một học sinh gương mẫu, đứng đầu trường trung học của mình. Về mặt thể chất, Yeon Shi-Eun trông giống như một cậu bé yếu đuối, nhưng bằng cách sử dụng trí thông minh, công cụ và tâm lý của mình, anh ấy chiến đấu chống lại bạo lực diễn ra bên trong và bên ngoài trường học của mình.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 167
Uploaded: Jan 3 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
một học sinh gương mẫu, đứng đầu trường trung học của mình. Về mặt thể chất, Yeon Shi-Eun trông giống như một cậu bé yếu đuối, nhưng bằng cách sử dụng trí thông minh, công cụ và tâm lý của mình, anh ấy chiến đấu chống lại bạo lực diễn ra bên trong và bên ngoài trường học của mình.
Category
Film
Tags
no-tag