Khi Tình Yêu Ập Đến Hard Love Mission (2022)
Khi Tình Yêu Ập Đến Hard Love Mission (2022)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 194
Uploaded: Dec 20 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Nội dung phim Hard Love Mission - Hard Love Mission (2022): Hard Love Mission nói về Yoshi và Ampere được giao nhiệm vụ phỏng vấn một ngôi sao đang nổi tiếng nhất hiện nay là Putter. Cả hai phải lên đường đến đảo Samet để thực hiện cuộc phỏng vấn. Nhưng bất ngờ Yoshi lại phải làm quản lý cá nhân tạm thời cho Putter, vậy mà Putter vẫn không chịu tạo điều kiện cho buổi phỏng vấn được suôn sẻ. Có rất nhiều nhiệm vụ mà Yoshi phải làm nhằm mục đích hoàn thành buổi phỏng vấn Putter.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 194
Uploaded: Dec 20 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Nội dung phim Hard Love Mission - Hard Love Mission (2022): Hard Love Mission nói về Yoshi và Ampere được giao nhiệm vụ phỏng vấn một ngôi sao đang nổi tiếng nhất hiện nay là Putter. Cả hai phải lên đường đến đảo Samet để thực hiện cuộc phỏng vấn. Nhưng bất ngờ Yoshi lại phải làm quản lý cá nhân tạm thời cho Putter, vậy mà Putter vẫn không chịu tạo điều kiện cho buổi phỏng vấn được suôn sẻ. Có rất nhiều nhiệm vụ mà Yoshi phải làm nhằm mục đích hoàn thành buổi phỏng vấn Putter.
Category
Film
Tags
no-tag