Xem Thám Tử Lừng Danh Conan: Tàu Ngầm Sắt Màu Đen
Xem Thám Tử Lừng Danh Conan: Tàu Ngầm Sắt Màu Đen
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 70
Uploaded: Jul 19 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Phần phim mới của Thám Tử danh tiếng Conan lấy bối cảnh tại Pacific Buoy - một chi nhánh hàng hải của Interpol có nghĩa vụ liên kết những camera bảo mật an ninh trên toàn cầu. Nhóm của Conan, theo lời mời của Sonoko, cũng đến hòn đảo Hachijo để xem cá voi. tại đây, Conan nhận được thông tin về một nhân viên Europol bị ám sát. cùng với đó, tính mạng con người Haibara bị đe dọa, hợp lí thân phận của cô đã trở nên bại lộ trước Gin?
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 70
Uploaded: Jul 19 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Phần phim mới của Thám Tử danh tiếng Conan lấy bối cảnh tại Pacific Buoy - một chi nhánh hàng hải của Interpol có nghĩa vụ liên kết những camera bảo mật an ninh trên toàn cầu. Nhóm của Conan, theo lời mời của Sonoko, cũng đến hòn đảo Hachijo để xem cá voi. tại đây, Conan nhận được thông tin về một nhân viên Europol bị ám sát. cùng với đó, tính mạng con người Haibara bị đe dọa, hợp lí thân phận của cô đã trở nên bại lộ trước Gin?
Category
Film
Tags
no-tag