Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì - Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) Vietsub
Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì - Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) Vietsub
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 46
Uploaded: Jul 10 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
cho đến nay, Teenage Mutant Ninja Turtles vẫn luôn được coi là một phần nào đó của văn hóa đại bọn chúng & sẽ liên tục được khởi động lại để gợi nhắc về một cống phẩm kinh điển thập niên 1990 cho các thay hệ sau này. rời khỏi ải ảnh rộng từ sau phần phim live-action năm nhâm thìn được chế tao bởi Micheal bay, phim điện ảnh chào làng 2016 là lần quay trở lại bước đầu tiên với phân mục hoạt hình của rất nhiều Ninja Rùa.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 46
Uploaded: Jul 10 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
cho đến nay, Teenage Mutant Ninja Turtles vẫn luôn được coi là một phần nào đó của văn hóa đại bọn chúng & sẽ liên tục được khởi động lại để gợi nhắc về một cống phẩm kinh điển thập niên 1990 cho các thay hệ sau này. rời khỏi ải ảnh rộng từ sau phần phim live-action năm nhâm thìn được chế tao bởi Micheal bay, phim điện ảnh chào làng 2016 là lần quay trở lại bước đầu tiên với phân mục hoạt hình của rất nhiều Ninja Rùa.
Category
Film
Tags
no-tag