Tam Duyệt Có Công Việc Mới Song Of Life (2022)
Tam Duyệt Có Công Việc Mới Song Of Life (2022)
Videos: 287
Subscribers: 1
Views: 55
Uploaded: Dec 31 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 287
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Tam Duyệt Có Công Việc Mới - Song of Life (VietSub - Thuyết Minh) lấy bối cảnh của những cá nhân trẻ sinh sau năm 1995. Sau một loạt các sự kiện, Tam Duyệt nhận ra mình đang làm việc với tư cách là một nghệ sĩ trang điểm cho nhà xác tại một nhà tang lễ. Câu chuyện kể về hành trình từ khi cô mới bắt đầu và chưa hiểu nhiều về nghề, cho đến khi cô nghiêm túc với việc trang điểm cho người quá cố khi hiểu được vấn đề của sự sống và cái chết.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 55
Uploaded: Dec 31 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 287
Subscribers: 1
Description
Tam Duyệt Có Công Việc Mới - Song of Life (VietSub - Thuyết Minh) lấy bối cảnh của những cá nhân trẻ sinh sau năm 1995. Sau một loạt các sự kiện, Tam Duyệt nhận ra mình đang làm việc với tư cách là một nghệ sĩ trang điểm cho nhà xác tại một nhà tang lễ. Câu chuyện kể về hành trình từ khi cô mới bắt đầu và chưa hiểu nhiều về nghề, cho đến khi cô nghiêm túc với việc trang điểm cho người quá cố khi hiểu được vấn đề của sự sống và cái chết.
Category
Film
Tags
no-tag