Xem Phim Indiana Jones & Vòng Quay Định Mệnh - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (2023) Vietsub ở đâu?
Xem Phim Indiana Jones & Vòng Quay Định Mệnh - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (2023) Vietsub ở đâu?
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 140
Uploaded: Jun 22 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Jonathan Kasdan làm tiếp biến thành cái thương hiệu để cố nỗ lực đến vị trí của Koepp vào năm 2018 và sau đó, Koepp vẫn làm tiếp trở lại có tác dụng biên kịch phim cho tới năm 2019 thuở đầu chắc rằng rút khỏi dự án này. Steven Spielberg, đạo diễn của tư phần phim đầu tiên cũng được giao trọng trách giữ vững cầm cố trịch vị trí đạo diễn dồn phần phim thứ năm này. ngoại giả, vào năm 2020 ông đã quyết định nhường lại dòng ghế đạo diễn mang lại Mangold and chuyển hẳn qua có tác dụng chủ tịch chế tao bỏ phần phim này với Lucas. công đoạn quay phim được ban đầu tại Anh vào tháng 6 năm 2021 and hoàn thành vào tháng hai năm 2022.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 140
Uploaded: Jun 22 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Jonathan Kasdan làm tiếp biến thành cái thương hiệu để cố nỗ lực đến vị trí của Koepp vào năm 2018 và sau đó, Koepp vẫn làm tiếp trở lại có tác dụng biên kịch phim cho tới năm 2019 thuở đầu chắc rằng rút khỏi dự án này. Steven Spielberg, đạo diễn của tư phần phim đầu tiên cũng được giao trọng trách giữ vững cầm cố trịch vị trí đạo diễn dồn phần phim thứ năm này. ngoại giả, vào năm 2020 ông đã quyết định nhường lại dòng ghế đạo diễn mang lại Mangold and chuyển hẳn qua có tác dụng chủ tịch chế tao bỏ phần phim này với Lucas. công đoạn quay phim được ban đầu tại Anh vào tháng 6 năm 2021 and hoàn thành vào tháng hai năm 2022.
Category
Film
Tags
no-tag