Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy - Transformers: Rise Of The Beasts (2023) Vietsub
Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy - Transformers: Rise Of The Beasts (2023) Vietsub
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 49
Uploaded: Jun 6 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Kẻ mở đầu đội quân phản diện đó chính là Scourge - kẻ bất trắc nhất của những Transformer trong đoạn trailer. Hắn không chỉ theo phe Terrorcón Nhiều hơn triệu tập rất nhiều thành viên cùng Predacobs mục đích chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ Maximals và Autobots. đồng thời, trailer còn tiết lộ kẻ phản diện thiết yếu Unicron - môt nhỏ robot có tác dụng nuốt trọn cụm hành tinh đang được bàn giao nghĩa vụ điều khiển Deceptions trong trận chiến tại con người.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 49
Uploaded: Jun 6 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Kẻ mở đầu đội quân phản diện đó chính là Scourge - kẻ bất trắc nhất của những Transformer trong đoạn trailer. Hắn không chỉ theo phe Terrorcón Nhiều hơn triệu tập rất nhiều thành viên cùng Predacobs mục đích chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ Maximals và Autobots. đồng thời, trailer còn tiết lộ kẻ phản diện thiết yếu Unicron - môt nhỏ robot có tác dụng nuốt trọn cụm hành tinh đang được bàn giao nghĩa vụ điều khiển Deceptions trong trận chiến tại con người.
Category
Film
Tags
no-tag