Nàng Tiên Cá - The Little Mermaid (2023)
Nàng Tiên Cá - The Little Mermaid (2023)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 76
Uploaded: Jun 29 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
nhà cửa là dự án live-action (người đóng) làm lại từ phim hoạt hình cùng tên năm 1989 của Disney. Được có kế hoạch mức chi phí 250 triệu USD, phim lấy cảm xúc từ truyện cổ Andersen, xoay quanh câu truyện của tiên cá Ariel (Halle Bailey đóng) - công chúa thấp nhất của hải vương Triton, gia đình bạn trị bởi vương quốc thủy tộc chốn Atlantic.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 76
Uploaded: Jun 29 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
nhà cửa là dự án live-action (người đóng) làm lại từ phim hoạt hình cùng tên năm 1989 của Disney. Được có kế hoạch mức chi phí 250 triệu USD, phim lấy cảm xúc từ truyện cổ Andersen, xoay quanh câu truyện của tiên cá Ariel (Halle Bailey đóng) - công chúa thấp nhất của hải vương Triton, gia đình bạn trị bởi vương quốc thủy tộc chốn Atlantic.
Category
Film
Tags
no-tag