Vũ Điệu Tuổi Trẻ Cheer Up (2022)
Vũ Điệu Tuổi Trẻ Cheer Up (2022)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 62
Uploaded: Dec 6 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Do Hae Yi sáng sủa và siêng năng, đang là sinh viên Đại học Yeonhee. Vì tình hình tài chính không tốt của gia đình, cô ấy ưu tiên kiếm tiền hơn là đi học.Một ngày nọ, Do Hae Yi bất ngờ gia nhập đội cổ vũ Teyia đã tồn tại 50 năm tại Đại học Yeonhee.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 62
Uploaded: Dec 6 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Do Hae Yi sáng sủa và siêng năng, đang là sinh viên Đại học Yeonhee. Vì tình hình tài chính không tốt của gia đình, cô ấy ưu tiên kiếm tiền hơn là đi học.Một ngày nọ, Do Hae Yi bất ngờ gia nhập đội cổ vũ Teyia đã tồn tại 50 năm tại Đại học Yeonhee.
Category
Film
Tags
no-tag