Ông Trùm Vùng Tulsa Tulsa King (2022)
Ông Trùm Vùng Tulsa Tulsa King (2022)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 315
Uploaded: Dec 4 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Vừa ra tù sau 25 năm, trùm mafia New York Dwight “The General” Manfredi bị ông chủ trục xuất bất ngờ để thành lập cửa hàng ở Tulsa, Okla. Nhận ra rằng gia đình băng đảng của anh ta có thể không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của anh ta
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 315
Uploaded: Dec 4 2022
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Vừa ra tù sau 25 năm, trùm mafia New York Dwight “The General” Manfredi bị ông chủ trục xuất bất ngờ để thành lập cửa hàng ở Tulsa, Okla. Nhận ra rằng gia đình băng đảng của anh ta có thể không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của anh ta
Category
Film
Tags
no-tag