Xem Lá Phiếu Tử Hình - The Killing Vote (2023) Vietsub trên MotPhim
Xem Lá Phiếu Tử Hình - The Killing Vote (2023) Vietsub trên MotPhim
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 78
Uploaded: Aug 5 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Người thứ hai là Kwon Seok Joo (Park Sung Woong) - một học giả luật nổi tiếng đang ngồi tù vì tội giết người. Kẻ mà Seok Joo giết là kẻ đã cưỡng bức con gái ông. Người thứ 3 là Joo Hyun (Lim Ji Yeon) - một công an có 5 năm tay nghề làm việc tại Cục bảo mật an ninh mạng.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 78
Uploaded: Aug 5 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Người thứ hai là Kwon Seok Joo (Park Sung Woong) - một học giả luật nổi tiếng đang ngồi tù vì tội giết người. Kẻ mà Seok Joo giết là kẻ đã cưỡng bức con gái ông. Người thứ 3 là Joo Hyun (Lim Ji Yeon) - một công an có 5 năm tay nghề làm việc tại Cục bảo mật an ninh mạng.
Category
Film
Tags
no-tag