Người Thầy Y Đức 3 - Dr. Romantic 3 (2023) Tập 7,8
Người Thầy Y Đức 3 - Dr. Romantic 3 (2023) Tập 7,8
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 39
Uploaded: May 26 2023
Rate this video
Rating: 5/5 ~ Votes: 1
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
bạn Thầy Y Đức 3 mở màn mang cùng rất mức rating cực cao là 12,7% trên Việt Nam & 13,1% tại cương vực Seoul. Tập 2 của phim đạt mức rating cao hơn nữa là 13,8% cả nước and 14,3% tại Seoul. bên cạnh đó sang đến tập 3 and 4 rating phim thành viên Thầy Y Đức 3 đã có tín hiệu bớt xuống thấy rõ. Tập 4 của phim chỉ đạt rating 12,3% trên đất nước hình chữ S và 12.1% tại lãnh thổ Seoul. cụm khán giả chỉ ra rằng dường như tổ ấm Thầy Y Đức 3 đã hết đủ sức duy trì nhiệt độ và thu hút khán giả cũng như 2 phần đầu nữa.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 39
Uploaded: May 26 2023
Rate this video
Rating: 5/5 ~ Votes: 1
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
bạn Thầy Y Đức 3 mở màn mang cùng rất mức rating cực cao là 12,7% trên Việt Nam & 13,1% tại cương vực Seoul. Tập 2 của phim đạt mức rating cao hơn nữa là 13,8% cả nước and 14,3% tại Seoul. bên cạnh đó sang đến tập 3 and 4 rating phim thành viên Thầy Y Đức 3 đã có tín hiệu bớt xuống thấy rõ. Tập 4 của phim chỉ đạt rating 12,3% trên đất nước hình chữ S và 12.1% tại lãnh thổ Seoul. cụm khán giả chỉ ra rằng dường như tổ ấm Thầy Y Đức 3 đã hết đủ sức duy trì nhiệt độ và thu hút khán giả cũng như 2 phần đầu nữa.
Category
Film
Tags
no-tag