Signup
Login
asiasloneczko31's Friends
asiasloneczko31
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
C
Moja grafika w clipach
Member Since
09-30-2013
Female
0 Likes
First Name
Joanna
Last Name
C
Relationship Status
mężatka
About Me
Boimy się spotkanego człowieka
bo nie widzimy jego duszy
w której przy­nosi on swo­je in­ten­cje…
Boimy się uczuć
bo za bar­dzo wi­dać w nich szczęście
które tak łatwo później można stra­cić
i bólem przypłacić…
Tym­cza­sem…
i człowiek i uczu­cia są da­rem
jeśli tyl­ko po­wita­my go ser­decznie
a uczu­ciom poz­wo­limy od­po­wied­nio
ulo­kować się w naszych ser­cach…
Kiedy więc przychodzi do nas człowiek
wys­tar­czy ob­darzyć go zaufa­niem
i umiłować go… jak naj­piękniej­szy po­daru­nek
i pielęgno­wać tę miłość
dopóki nie zgasną je­go oczy
one są bowiem zwierciadłem intencji
i strażnikiem szczęścia…
Country
 Poland
Hobbies
Grafika Komputerowa
Favorite Music
Różna
Favorite Books
S.Kinga
asiasloneczko31
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines