Pincode S2 - Tập 75: Tỷ lệ vàng
Pincode S2 - Tập 75: Tỷ lệ vàng
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 421
Uploaded: Feb 28 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Pincode S2 - Tập 75: Tỷ lệ vàng

Trong các kỳ quan kiến trúc như quần thể kim tự tháp Khufu 146/233 xấp xỉ 62,66%, trong đó cạnh đáy 233m, cao 146m, kim tự tháp Mikerinos: 66/108 xấp xỉ 61,11%, trong đó cạnh đáy là 108m, cao 66m, tuy kích thước có thay đổi theo thời gian nhưng chúng tôi thấy chúng rất gần với tỷ lệ vàng. Tháp Eiffel 184,4 / 300,5 ≈ 61,36% trong đó chiều cao của phần thân chính là 184,8m, chiều rộng của tháp là 300,5m.
Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pincode S2 - Tập 75: Tỷ lệ vàng

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 421
Uploaded: Feb 28 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Pincode S2 - Tập 75: Tỷ lệ vàng

Trong các kỳ quan kiến trúc như quần thể kim tự tháp Khufu 146/233 xấp xỉ 62,66%, trong đó cạnh đáy 233m, cao 146m, kim tự tháp Mikerinos: 66/108 xấp xỉ 61,11%, trong đó cạnh đáy là 108m, cao 66m, tuy kích thước có thay đổi theo thời gian nhưng chúng tôi thấy chúng rất gần với tỷ lệ vàng. Tháp Eiffel 184,4 / 300,5 ≈ 61,36% trong đó chiều cao của phần thân chính là 184,8m, chiều rộng của tháp là 300,5m.
Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pincode S2 - Tập 75: Tỷ lệ vàng

Tags
no-tag