Top 10 Pokemon Hệ Đá Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay
Top 10 Pokemon Hệ Đá Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 335
Uploaded: Mar 17 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Đây là một loại đá kép và pokemon lửa. Tiền thân của Toroggon là pokemon Tandon. Theo truyền thuyết, Toroggon có thể tạo ra than đá. Nguồn than này được người dân vùng Galar cổ đại sử dụng trong sinh hoạt.

Pokemon Toroggon thuộc thể loại đá được nhiều người chơi yêu thích vì dễ áp dụng trong chiến thuật phòng thủ. Các chỉ số kỹ năng của pokemon này đều tập trung vào khả năng phòng thủ. Khả năng tấn công và lượng HP chiếm tỷ lệ thấp hơn.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Top 10 Pokemon Hệ Đá Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 335
Uploaded: Mar 17 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Đây là một loại đá kép và pokemon lửa. Tiền thân của Toroggon là pokemon Tandon. Theo truyền thuyết, Toroggon có thể tạo ra than đá. Nguồn than này được người dân vùng Galar cổ đại sử dụng trong sinh hoạt.

Pokemon Toroggon thuộc thể loại đá được nhiều người chơi yêu thích vì dễ áp dụng trong chiến thuật phòng thủ. Các chỉ số kỹ năng của pokemon này đều tập trung vào khả năng phòng thủ. Khả năng tấn công và lượng HP chiếm tỷ lệ thấp hơn.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Top 10 Pokemon Hệ Đá Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay

Tags
no-tag