Karaoke bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo
Karaoke bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 214
Uploaded: Apr 6 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Mèo giao tiếp bằng cách kêu meo meo, gừ gừ, rít lên, gầm gừ và ngôn ngữ cơ thể. Mèo trong đàn sử dụng cả âm thanh và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nhau.
Mối liên hệ giữa người và mèo dẫn đến việc nó thường được miêu tả trong các truyền thuyết và thần thoại ở nhiều nền văn hóa, bao gồm Ai Cập cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Bắc u cổ đại và Na Uy cổ đại. Vua xứ Wales thời Trung cổ Hywel Dda (Người tốt bụng) đã thông qua luật bảo vệ động vật đầu tiên trên thế giới bằng cách cho rằng việc giết hoặc làm hại mèo là bất hợp pháp, với các hình phạt nặng cho những người vi phạm. Tuy nhiên, mèo đôi khi bị coi là ác quỷ và có chín kiếp, chẳng hạn nó không mang lại may mắn hoặc thường được kết hợp với phù thủy trong nhiều nền văn hóa thời Trung cổ.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Karaoke bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 214
Uploaded: Apr 6 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Mèo giao tiếp bằng cách kêu meo meo, gừ gừ, rít lên, gầm gừ và ngôn ngữ cơ thể. Mèo trong đàn sử dụng cả âm thanh và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với nhau.
Mối liên hệ giữa người và mèo dẫn đến việc nó thường được miêu tả trong các truyền thuyết và thần thoại ở nhiều nền văn hóa, bao gồm Ai Cập cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Bắc u cổ đại và Na Uy cổ đại. Vua xứ Wales thời Trung cổ Hywel Dda (Người tốt bụng) đã thông qua luật bảo vệ động vật đầu tiên trên thế giới bằng cách cho rằng việc giết hoặc làm hại mèo là bất hợp pháp, với các hình phạt nặng cho những người vi phạm. Tuy nhiên, mèo đôi khi bị coi là ác quỷ và có chín kiếp, chẳng hạn nó không mang lại may mắn hoặc thường được kết hợp với phù thủy trong nhiều nền văn hóa thời Trung cổ.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Karaoke bé Bào Ngư - Rửa mặt như mèo

Tags
no-tag