cây hoa thược dược
cây hoa thược dược
Photos: 8
Subscribers: 1
Views: 194
Uploaded: Jul 18 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 8
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Đặc điểm của hoa thược dược:
Thược dược là loại cây lâu năm,thân thảo, có chiều cao từ 50 – 150cm, riêng với hoa thược dược lùn thì chỉ cao khoảng 20 – 40cm.

Cây thân thẳng đứng, phân nhánh, lá mọc đối xứng nhau và phiến lá có hình trứng.

Thược dược có nhiều màu sắc như: tím, đỏ, trắng,vàng … các cánh hoa xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều lớp, nên có hai dạng là hoa đơn và hoa kép.

Thược dược là cây ưa độ ẩm cao, khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện môi trường tự nhiên.
Comments (0)

Login to comment
Views: 194
Uploaded: Jul 18 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 8
Subscribers: 1
Description
Đặc điểm của hoa thược dược:
Thược dược là loại cây lâu năm,thân thảo, có chiều cao từ 50 – 150cm, riêng với hoa thược dược lùn thì chỉ cao khoảng 20 – 40cm.

Cây thân thẳng đứng, phân nhánh, lá mọc đối xứng nhau và phiến lá có hình trứng.

Thược dược có nhiều màu sắc như: tím, đỏ, trắng,vàng … các cánh hoa xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều lớp, nên có hai dạng là hoa đơn và hoa kép.

Thược dược là cây ưa độ ẩm cao, khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện môi trường tự nhiên.