Kích thước các loại xe tải, thùng xe tải 500kg trở lên
Kích thước các loại xe tải, thùng xe tải 500kg trở lên
Photos: 57
Subscribers: 0
Views: 56
Uploaded: Mar 17 2024
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 57
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Bài viết cung cấp thông tin về kích thước phổ biến của các loại xe tải từ 500kg đến 30 tấn, bao gồm:
Kích thước thùng xe và kích thước tổng thể (chiều dài cơ sở, chiều dài x rộng x cao)
Phân loại theo loại thùng (thùng bạt, thùng kín)
Ứng dụng phù hợp của từng loại xe

Lưu ý:
Kích thước có thể thay đổi tùy theo từng hãng xe và đời xe.
Nên liên hệ trực tiếp với đại lý xe tải để được tư vấn cụ thể.
Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra lời khuyên cho các chủ hàng lựa chọn xe tải phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình.

Bảng tóm tắt kích thước thùng xe tải:
Loại xe tải Kích thước thùng (dài x rộng x cao)
500kg 2,1m x 1.38m x 1.3m
750kg 2,1m x 1.38m x 1.3m
1 tấn 3m x 1.6m x 1.7m
1,25 tấn 3,1m x 1.6m x 1.7m
1,4 tấn 3,4m x 1,67m x 1,85m
1,5 tấn 3.4m x 1,9m x 1,9m
2 tấn 3.4m x 1,9m x 1,9m
2,5 tấn 4,3m x 1,95m x 2,1m
3,5 tấn 4,7m x 2m x 2m
5 tấn 6m x 2,2 m x 2,4 m
8 tấn 8,0m x 2,35m x 2,5m
10 tấn 9,7m x 2,4m x 2,5m
12 tấn 9,75m x 2,48m x 2,75m
15 tấn 10m x 2,3m x 2.6m (thùng bạt)
20 tấn 11m x 2,4m x 2.6m (thùng bạt)
30 tấn 12m x 2,5m x 2.6m

Tìm hiểu thêm: https://vantainhanh24h.net/kich-thuoc-xe-tai-thung-xe-tai/
----------
Thông tin công ty
Công Ty Logistics Vận Tải Nhanh 24h
Địa chỉ: TP. HCM
Webstie: vantainhanh24h.net
SĐT: 0906845239
Email: vantainhanh24h2@gmail.com
Comments (1)

Login to comment
Views: 56
Uploaded: Mar 17 2024
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 57
Subscribers: 0
Description
Bài viết cung cấp thông tin về kích thước phổ biến của các loại xe tải từ 500kg đến 30 tấn, bao gồm:
Kích thước thùng xe và kích thước tổng thể (chiều dài cơ sở, chiều dài x rộng x cao)
Phân loại theo loại thùng (thùng bạt, thùng kín)
Ứng dụng phù hợp của từng loại xe

Lưu ý:
Kích thước có thể thay đổi tùy theo từng hãng xe và đời xe.
Nên liên hệ trực tiếp với đại lý xe tải để được tư vấn cụ thể.
Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra lời khuyên cho các chủ hàng lựa chọn xe tải phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình.

Bảng tóm tắt kích thước thùng xe tải:
Loại xe tải Kích thước thùng (dài x rộng x cao)
500kg 2,1m x 1.38m x 1.3m
750kg 2,1m x 1.38m x 1.3m
1 tấn 3m x 1.6m x 1.7m
1,25 tấn 3,1m x 1.6m x 1.7m
1,4 tấn 3,4m x 1,67m x 1,85m
1,5 tấn 3.4m x 1,9m x 1,9m
2 tấn 3.4m x 1,9m x 1,9m
2,5 tấn 4,3m x 1,95m x 2,1m
3,5 tấn 4,7m x 2m x 2m
5 tấn 6m x 2,2 m x 2,4 m
8 tấn 8,0m x 2,35m x 2,5m
10 tấn 9,7m x 2,4m x 2,5m
12 tấn 9,75m x 2,48m x 2,75m
15 tấn 10m x 2,3m x 2.6m (thùng bạt)
20 tấn 11m x 2,4m x 2.6m (thùng bạt)
30 tấn 12m x 2,5m x 2.6m

Tìm hiểu thêm: https://vantainhanh24h.net/kich-thuoc-xe-tai-thung-xe-tai/
----------
Thông tin công ty
Công Ty Logistics Vận Tải Nhanh 24h
Địa chỉ: TP. HCM
Webstie: vantainhanh24h.net
SĐT: 0906845239
Email: vantainhanh24h2@gmail.com