Ben 10 English - Ep 20: Shhh!
Ben 10 English - Ep 20: Shhh!
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 303
Uploaded: May 23 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Brainstorm là một sinh vật ngoài hành tinh giống một con cua. Khi tập trung, mai (hoặc đầu) của nó có thể tách làm đôi, để lộ não và phóng ra một dòng điện cực mạnh làm tê liệt (hoặc nấu chín) đối thủ trong vài giây. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Ben 10 English - Ep 20: Shhh! Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 303
Uploaded: May 23 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Brainstorm là một sinh vật ngoài hành tinh giống một con cua. Khi tập trung, mai (hoặc đầu) của nó có thể tách làm đôi, để lộ não và phóng ra một dòng điện cực mạnh làm tê liệt (hoặc nấu chín) đối thủ trong vài giây. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Ben 10 English - Ep 20: Shhh! Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag