Signup
Login
vanlain84's Subscriptions
vanlain84
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
yêu âm nhạc
Member Since
01-19-2014
Male
0 Likes
First Name
văn lai
Last Name
nguyễn
Relationship Status
độc thân
Date of Birth
01-01-1997
About Me
hiện tại tôi đang sống 1 mình.Tên ♥ ─ ─ ─ ▀ █ █ ▀ (¯ `Ⓛ ’¯) ♥ ─ ─ ─ ─ █ █ ─ .. `•. ¸. • ’★ ♥ ▀ █ █ █ █ ─ ─ ¸. • ’. •’ ¨ ) ¸. • ¨) ♥ ─ █ █ ▄ █ █ ▄ (¸. • ’(¸. •’ (¸. • ¨ ¯ `* ♥ ::: (\ _ (\ ❤ •. ¸ (¯ `Ⓛ ¯ ) *: (= ’:’):.. * .. ❤ • ¸ • ’ • .. ★ ♥ ─ ─ █ █ ▀ ▀ █ █ ─ ¸. • ’. •’ ¨) ¸. • ¨) ♥ ─ ▄ █ █ ─ ─ █ █ ▄ (¸. • ’(¸. •’ (¸. • ¨ ¯ `* ♥ ::: (\ _ (\ ❤ • ¸ (¯ `Ⓛ ¯). *: (= ’:’):.. * .. ❤ • ¸ • ’ • .. (, ( ”) (”) ¤ °. ¸. • ’¯ `» ♥ ─ ▀ █ █ █ █ █ ▀ .. (¯ `Ⓛ ’¯) ♥ ─ ─ █ █. █ █ █ ─ .. .. ` •. ¸. • ’★ ♥ ─ ─ █ █. █ █ █ ─ .. ¸. • ’. •’ ¨) ¸. • ¨) ♥ ─ ▄ █ █ Ⓛ █ █ █ ▄ (¸. • ’(¸ . • ’(¸ • ¨ ¯ `* ♥. ::: (\ _ (\ ❤ • ¸ (¯ `Ⓛ ¯). *: (= ’:’):. * .. ❤ • ¸. • ’ • .. ★ ♥ ─ █ █ █ ─ █ █ █ ¸. • ’. •’ ¨) ¸. • ¨) ♥ ─ ─ ▀ █ █ █ ▀ ─ (¸. • ’(¸. •’ (¸. • ¨ ¯ ` * ♥ ::: (\ _ (\ ❤ • ¸ (¯ `Ⓛ ¯). *: (= ’:’):.. * .. ❤ • ¸ • ’ • .. (, (”) (”) ¤ °. ¸. • ’¯` » ♥ ▀ █ █ ▀ █ █ (¯ `Ⓛ ’¯) ♥ ─ █ █ ─ Ⓛ ... `•. ¸. • ’★ ♥ ─ ▀ ▀ ▀ █ █ ¸. • ’. •’ ¨) ¸. • ¨) ♥ ─ █ ▄ ▄ █ █ (¸. • ’(¸. •’ (¸. • ¨ ¯ `* ♥ ::: (\ _ (\ ❤ • ¸ (¯ `Ⓛ ¯). *: (= ’:’):.. * .. ❤ • ¸ • ’ .. • .. (, (”) (”) ¤ ° ¸ • ’¯ `»
Country
 American Samoa
Hometown
vietnamse
City
sài gòn
Occupation
nông dân
Hobbies
cafe đá,
Favorite Movies & Shows
thần thoại
Favorite Music
nhạc vàng trữ tình,nhạc pop,modentalking
Favorite Books
đắc nhân tâm
vanlain84
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines