Signup
Login
Nhatchimaicom3
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
Nhatchimaicom3 has joined ChillSpot1, say hello to Nhatchimaicom3
3 weeks ago
Nhất Chi Mai

Nhất chi mai là loài hoa vẫn thường xuất hiện trong các tác phẩm thơ của những thi nhân xưa. Nó còn có những tên gọi khác là hoa mai trắng, nhị độ mai hay hàn mai. Một vài nơi còn gọi là hoa nhất chi mai đỏ hoặc nhất chi mai trắng dựa trên màu sắc thay đổi khi nở của chúng.
#nhatchimai #hoamaitrang #hoamaido #noibannhatchimai
Thông Tin Liên Hệ:
Địa chỉ: 160 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số Điện Thoại: 0343156634
- Email: nhatchimai3@gmail.com
Member Since
05-29-2024
Female
0 Likes
First Name
Chi Mai
Last Name
Nhất
Relationship Status
Việt Nam
About Me
Nhất chi mai là loài hoa vẫn thường xuất hiện trong các tác phẩm thơ của những thi nhân xưa. Nó còn có những tên gọi khác là hoa mai trắng, nhị độ mai hay hàn mai. Một vài nơi còn gọi là hoa nhất chi mai đỏ hoặc nhất chi mai trắng dựa trên màu sắc thay đổi khi nở của chúng.
#nhatchimai #hoamaitrang #hoamaido #noibannhatchimai
Thông Tin Liên Hệ:
Địa chỉ: 160 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số Điện Thoại: 0343156634
- Email: nhatchimai3@gmail.com
Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
Hometown
Hồ Chí Minh
City
Hồ Chí Minh
Education
Việt Nam
Schools
Việt Nam
Occupation
Việt Nam
Companies
Việt Nam
Hobbies
Việt Nam
Favorite Movies & Shows
Việt Nam
Favorite Music
Việt Nam
Favorite Books
Việt Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
Nhatchimaicom3
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
Nhatchimaicom3 has joined ChillSpot1, say hello to Nhatchimaicom3
3 weeks ago
Nhất Chi Mai

Nhất chi mai là loài hoa vẫn thường xuất hiện trong các tác phẩm thơ của những thi nhân xưa. Nó còn có những tên gọi khác là hoa mai trắng, nhị độ mai hay hàn mai. Một vài nơi còn gọi là hoa nhất chi mai đỏ hoặc nhất chi mai trắng dựa trên màu sắc thay đổi khi nở của chúng.
#nhatchimai #hoamaitrang #hoamaido #noibannhatchimai
Thông Tin Liên Hệ:
Địa chỉ: 160 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số Điện Thoại: 0343156634
- Email: nhatchimai3@gmail.com
Member Since
05-29-2024
Female
0 Likes
First Name
Chi Mai
Last Name
Nhất
Relationship Status
Việt Nam
About Me
Nhất chi mai là loài hoa vẫn thường xuất hiện trong các tác phẩm thơ của những thi nhân xưa. Nó còn có những tên gọi khác là hoa mai trắng, nhị độ mai hay hàn mai. Một vài nơi còn gọi là hoa nhất chi mai đỏ hoặc nhất chi mai trắng dựa trên màu sắc thay đổi khi nở của chúng.
#nhatchimai #hoamaitrang #hoamaido #noibannhatchimai
Thông Tin Liên Hệ:
Địa chỉ: 160 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số Điện Thoại: 0343156634
- Email: nhatchimai3@gmail.com
Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
Hometown
Hồ Chí Minh
City
Hồ Chí Minh
Education
Việt Nam
Schools
Việt Nam
Occupation
Việt Nam
Companies
Việt Nam
Hobbies
Việt Nam
Favorite Movies & Shows
Việt Nam
Favorite Music
Việt Nam
Favorite Books
Việt Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment