Signup
Login
TheFreakWithFins
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

Йaмє’$ Tїdє, Ї’м a Mєямaп. Ї нaїl fяом Aтlaитїca, уa кпощ тнё нцgє циdєґшaтєґ cїту? Ї’м $їжтёєп уёaґ$ оld aпd qцїтё тнє gооd lоокєя, ₴о Ї’vє Ьєёи тоld. Ї’м a яёЬёllюц₴ вlacк₴мїтн їп тяaїиїпg, щно lо₴т нї$ faтнєя aт a уоцпg agє. Ї єпjоу $шїммїпg aґоцпd шїтн му fґїєиd$, шaиdєґїиg оff, $тaятїиg мї₴cнїєf щїтн му Ьё₴т Ьцddу Flїp. Dїd Ї мёитюи Ї’vє gот a тнїиg fоя Кїпg Tґїтоп’$ gґaпddaцgнтєґ? Ї’ll adмїт їт, Ї lїкё Mєlоdу! Бцт Ї’м иот a pц$ноvєґ оґ a $оfтїє, Ї’ll вёaт тнё ₴нїт оцт оf уоц їf уоц єvєп тяу то laу a нaпd оп мє.

♒ Бa₴їcallу Mё
✗ Иaмё’$ Tїdё
✗$їжтёєп уєaя₴
✗Йїcкпaмё₴: Tу, Taтт₴, ₴pїку, Hцику, ётc.
✗Ї’vє gот a fїп; Mёґмaп♂
✗Циdєящaтёя вlacк$мїтн їи тяaїиїпg

♒Дppєaґaиcё
✗Daяк Ьяощп нaїя; ц₴цallу ₴pїкёd
✗Lїgнт Ьlцє єує$
✗Mц$cцlaя
✗тaттоо оп яїgнт aвdомєп
✗a pїёяcїиg ои lёfт єaґ

♒Яёlaтюп₴нїp$
✗$їпglє, fоя тнє тїмё Ьєїиg.
✗cяц₴нё₴? тcн. Ї’м пот тєllїп’ уоц.
✗Ї’м a$ $тґaїgнт a₴ уоц caп gєт.

♒ Faмїlу // fяїёиd₴
✗Bотн оf му paґєит$ aґє dєcёa$єd
✗Lїvїиg щїтн Циclє fоґ тїмє вёїиg...
✗Цикиощи lїттlё ₴ї₴тєґ; ₴нё’₴ вёёп мї$$їпg fоя уёaя₴
✗fяїёиd₴ щїтн plёиту оf мєяpёоplё, jц$т пот тнё $иовву оиё$.
✗Flїp’₴ тнє вє$т вцddу Ї cоцld єvёя a$к fоґ!

♒Mї$cёllaиёоц$
✗Faтнёя ₴єґvёd їи Дтlaптїaи aяму
✗Кїпg Tґїтоп ₴тяоиglу dї₴lїкє$ мє
✗Daтёd a пїєcє оf Ця$цla’$ aт оиє тїмє, ₴нє шоп’т ₴тоp ₴тalкїиg мє.
✗fоциd Flїp aвaпdопєd їп Tнё Їcєlaпd₴
✗єпjоу$ pцик яоcк мц$їc, циlїкё мо₴т мёяpёоplє.
✗Ha$ a fєaґ оf ₴тїиgяaу$, $їпcё cнїldнооd.
✗₴оят’vє aп оцтca₴т fяом тнє ”нїgнlу-cїvїlїzёd” мєґpёplё нї₴ agє; мadє fци оf aт тїмё$.

║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║║▌│█

©Tide Waters oғғιcιal cнannel™
Member Since
12-15-2012
Male
0 Likes
Country
 United States
TheFreakWithFins
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

Йaмє’$ Tїdє, Ї’м a Mєямaп. Ї нaїl fяом Aтlaитїca, уa кпощ тнё нцgє циdєґшaтєґ cїту? Ї’м $їжтёєп уёaґ$ оld aпd qцїтё тнє gооd lоокєя, ₴о Ї’vє Ьєёи тоld. Ї’м a яёЬёllюц₴ вlacк₴мїтн їп тяaїиїпg, щно lо₴т нї$ faтнєя aт a уоцпg agє. Ї єпjоу $шїммїпg aґоцпd шїтн му fґїєиd$, шaиdєґїиg оff, $тaятїиg мї₴cнїєf щїтн му Ьё₴т Ьцddу Flїp. Dїd Ї мёитюи Ї’vє gот a тнїиg fоя Кїпg Tґїтоп’$ gґaпddaцgнтєґ? Ї’ll adмїт їт, Ї lїкё Mєlоdу! Бцт Ї’м иот a pц$ноvєґ оґ a $оfтїє, Ї’ll вёaт тнё ₴нїт оцт оf уоц їf уоц єvєп тяу то laу a нaпd оп мє.

♒ Бa₴їcallу Mё
✗ Иaмё’$ Tїdё
✗$їжтёєп уєaя₴
✗Йїcкпaмё₴: Tу, Taтт₴, ₴pїку, Hцику, ётc.
✗Ї’vє gот a fїп; Mёґмaп♂
✗Циdєящaтёя вlacк$мїтн їи тяaїиїпg

♒Дppєaґaиcё
✗Daяк Ьяощп нaїя; ц₴цallу ₴pїкёd
✗Lїgнт Ьlцє єує$
✗Mц$cцlaя
✗тaттоо оп яїgнт aвdомєп
✗a pїёяcїиg ои lёfт єaґ

♒Яёlaтюп₴нїp$
✗$їпglє, fоя тнє тїмё Ьєїиg.
✗cяц₴нё₴? тcн. Ї’м пот тєllїп’ уоц.
✗Ї’м a$ $тґaїgнт a₴ уоц caп gєт.

♒ Faмїlу // fяїёиd₴
✗Bотн оf му paґєит$ aґє dєcёa$єd
✗Lїvїиg щїтн Циclє fоґ тїмє вёїиg...
✗Цикиощи lїттlё ₴ї₴тєґ; ₴нё’₴ вёёп мї$$їпg fоя уёaя₴
✗fяїёиd₴ щїтн plёиту оf мєяpёоplё, jц$т пот тнё $иовву оиё$.
✗Flїp’₴ тнє вє$т вцddу Ї cоцld єvёя a$к fоґ!

♒Mї$cёllaиёоц$
✗Faтнёя ₴єґvёd їи Дтlaптїaи aяму
✗Кїпg Tґїтоп ₴тяоиglу dї₴lїкє$ мє
✗Daтёd a пїєcє оf Ця$цla’$ aт оиє тїмє, ₴нє шоп’т ₴тоp ₴тalкїиg мє.
✗fоциd Flїp aвaпdопєd їп Tнё Їcєlaпd₴
✗єпjоу$ pцик яоcк мц$їc, циlїкё мо₴т мёяpёоplє.
✗Ha$ a fєaґ оf ₴тїиgяaу$, $їпcё cнїldнооd.
✗₴оят’vє aп оцтca₴т fяом тнє ”нїgнlу-cїvїlїzёd” мєґpёplё нї₴ agє; мadє fци оf aт тїмё$.

║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║║▌│█

©Tide Waters oғғιcιal cнannel™
Member Since
12-15-2012
Male
0 Likes
Country
 United States
Comments(0)

Login to comment