Signup
Login
Vampire
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
ི♥ྀβŁØØĐ ŁỮŞŦ 4 ¥ØỮ ŞŴ€€ŦŞ♥ྀ

(`*•.¸ஒ╬(`*•.¸,ஒ,¸.•*´)╬ஒ¸.•*´)
♥«..•Μ€ŦΔŁ ŞØĆƗ€Ŧ¥ ØỮŦĆΔŞŦŞ•..»♥
(¸.•*´ஒ╬(¸.•*’´ஒ`’*•.¸)╬ஒ`*•.¸)

^V^ Җ♗╬PЯłЛϾΞSS ФŦ ÐΛЯКЛΞSS╬♗Җ slays all life that surrounds her... destined to exist on others souls ^V^

The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?
~Edgar Allan Poe~


¸.•*¨)*
❃愛❃.•*´¯`♥ღ
●▬▬▬▬▬๑۩۞۩ஜ۞ஜ۩۞۩๑▬▬▬▬▬●
╰♗╮As I ᴡᴀʟᴋ ᴏᴜᴛ ᴏғ ᴍʏ ᴛᴏᴍʙ ɪɴ
ᴛʜᴇ ᴄᴏʟᴅ ʀᴇsᴛʟᴇss ɴɪɢʜᴛ I sᴇᴇ ʏᴏᴜ
ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ, sᴜᴅᴅᴇɴʟʏ I ᴀᴍ
ʙᴇғᴏʀᴇ ʏᴏᴜ, I ᴡᴀɴᴛ ᴀʟʟ ᴏғ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ
I ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜ ɴᴏᴡ!! ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴇᴠɪʟ
ᴍᴏᴏɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs sʜɪɴɪɴɢ ᴅᴏᴡɴ
ᴜᴘᴏɴ ᴜs...Yᴏᴜ ʟᴏᴏᴋ ɪɴᴛᴏ ᴍʏ ʀᴇᴅ ᴇʏᴇs
ᴀɴᴅ ʙᴇɢɪɴ ᴛᴏ sʜᴜᴅᴅᴇʀ ᴀs I ᴅɪɢ ᴍʏ
ғᴀɴɢs ^,..,^ ɪɴᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ɴᴇᴄᴋ ғᴜʀᴛʜᴇʀ
ᴀɴᴅ ғᴜʀᴛʜᴇʀ ᴀʜʜʜ ʏᴇs, ᴠɪʀɢɪɴ ʙʟᴏᴏᴅ
ᴀʜʜʜ sᴏ sᴡᴇᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴛᴀsᴛᴇ...ᴀs ᴍʏ ʙʟᴏᴏᴅ
ʟᴜsᴛ ɢᴇᴛs ᴛʜᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴏғ ᴍᴇ...
╰♗╮ Pʀɪɴᴄᴇss ᴏғ Dᴀʀᴋɴᴇss╰♗╮
●▬▬▬▬▬๑۩۞۩ஜ۞ஜ۩۞۩๑▬▬▬▬▬●

There is a thin line between love and hate, good and evil, can you see it ?

(`*•.¸(`*•.¸,♥,¸.•*´)¸.•*´)
♥«ƤŘƗŇĆ€ŞŞ Ø₣ ĐΔŘҜŇ€ŞŞ»♥
(¸.•*´(¸.•*’´♥`’*•.¸)`*•.¸)

It’s past midnight... your favorite moment my princess of darkness! You must be thirsty, right? I would like to offer you a cup of my blood, just to feel a part of me running through your veins....

`¸。`¸。。¸。¸。
¸。O + ¸ ˚`O+`
`O+˚`。O+˚°¤O+¸。
。¤ ¸ ˚`O+`O+˚¤¸`˚°¤。
O+˚`。O+˚°¤。˚ O +`˚°O+
O + ˚`O+`O+˚¤¸`˚°¤¸。。°¤。
████████¸。
████████
▀██████▀
─▀████▀─
──▀██▀──
───██───
─▄████▄
Darken’s blood, for you sweet angel.
With love.¸¸.•●♥❤♥●.¸¸.●.¸¸.•●♥❤♥●.¸¸● D.R.


´´´´´´´´´´¶¶✬*..**..*.*
´´´´´´´´´¶¶¶✬ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶✬*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶✬*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶✬*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶✬*.*.**.*.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶✬.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶✬*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶✬*.**.*..
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶✬*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶✬*.*.**.**.

●▬▬▬▬▬๑۩ஜ۩۞ஜ۞ஜ۞۩ஜ۩๑▬▬▬▬▬●
...V...Put this
...A...On your
...M...Profile
...P...If
...I...You
...R...Have
...E...That crazy
...S...Obsession over Vampires ^,..,^ ♥ ”Awaken to darkness on this place we call Earth,,,
One vampire’s bite brings another one’s birth,,,
A vampire wakes with blood thirsty needs,,,
On the warm rich sensation she feels when she feeds,,,
She stalks in the night like a disatrous beast,,,
And what once was alive will soon be deceased,,,
So when the last bit of sunlight disappears from the sky,,,
You better watch out unless you want to die,,,”
-Victoria Boatwright
●▬▬▬▬▬๑۩ஜ۩۞ஜ۞ஜ۞۩ஜ۩๑▬▬▬▬▬●


─◕░░▒▓────░░▒▓◕
◕░░░▒▒▓──░░░▒▒▓◕
◕░░░░▒▒▓░░░░▒▒▓◕
─◕░░░░ LOVE ▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
──◕░░░░░░░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
────◕░░░▒▒▓◕✭¸✭¸•*´¯¯`*•˛★
─────◕░░▒▓◕★¸•*´¯¯`*!
─◕░░▒▓────░░▒▓◕
◕░░░▒▒▓──░░░▒▒▓◕
◕░░░░▒▒▓░░░░▒▒▓◕
─◕░░░░░AND░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
──◕░░░░░░░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
────◕░░░▒▒▓◕✭¸✭¸•*´¯¯`*•˛★
─────◕░░▒▓◕★¸•*´¯¯`★*
─◕░░▒▓────░░▒▓◕
◕░░░▒▒▓──░░░▒▒▓◕
◕░░░░▒▒▓░░░░▒▒▓◕
─◕░░░RESPECT▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
──◕░░░░░░░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
────◕░░░▒▒▓◕✭¸✭¸•*´¯¯`*•˛★
─────◕░░▒▓◕★¸•*´¯¯`*★
♥♥ஜ۩ĐѦŘҜ€Ň۩ŘѦĦŁ۩ஜ♥♥


(♥¯`v♥´¯)
. `·♥.¸.·´ ¸.♥·´¸.·♥´¨) ¸.·*♥¨)
(♥¸.·´ (¸♥.·´ .·´♥ ¸¸.·¨ ♥`*~*~*
*•*~♦*VAMPIRES 4 EVER*♦~*•*
¨¯¯¨¨˜”ª¤.¸♥¸.¤ª”˜¨¯¯¨¨
I LOVE THE VAMPIRE DIARIES♥ TWILIGHT♥
MICHAEL♥ JUSTIN♥ JOHNNY DEPP♥


★¸.•´★¸.•*´¨)¸.•*¨)★
(¸. •´★( ¸.•°★°•.☆.•°´°•.☆ ♥
Knowing others is intelligence
Knowing yourself is true wisdom
Mastering others is strength
Mastering yourself is true power
(¸. •´★( ¸.•°★°•.☆.•°´°•.☆ ♥
★¸.•´★¸.•*´¨)¸.•*¨)★


───▄▄─▄████▄▐▄▄▄▌
──▐──████▀███▄█▄▌
▐─▌──█▀▌──▐▀▌▀█▀
─▀───▌─▌──▐─▌
─────█─█──▐▌█
MEEEEEEE-OWWWWWWW!!╰☠╮


❉•══•Җ•══•♗•══•Җ•══•❉
...... -`҉҉´-
..-`҉҉´..)/.-`҉҉´--
”˜.~.)/¸.~”Rambling thorns
that twist and turn
overgrown and hiding
the evergreen fern
nobody will come
they dare not try
stay away of the danger
they don’t want to die
What lies there
beyond the fern
you don’t want to know
and don’t want to learn
The only way through
this kingdom of doom
is the bite of the vampire
from her Gothic tomb
❉•══•Җ•══•♗•══•Җ•══•❉

´
★°¸
¸☆°•*•¸
.•´`★**•.¸¸☆.
✶.•´¸.•*´✶**•.¸¸☆
☆´¸.•★´ ¸.✶*✤
████████**•.¸¸☆
████████
▀██████▀
─▀████▀─
──▀██▀──
───██───
─▄████▄☆´¸.•★´ ¸.✶Hᴀᴠᴇ ᴀ ᴅʀɪɴᴋ ᴏғ LIFE ᴡɪᴛʜ
ᴍᴇ ɪɴ ᴄᴇʟᴇʙʀᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ғᴜʟʟ ᴍᴏᴏɴ☆´¸.•★´

¸.•*¨)✯
✾愛✾¸.•*´¯`♥ღ
░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░____ĐΔŘҜ______░▒▓██
_██▓▒░____₣ŘƗ€ŇĐŞ ___░▒▓██
__██▓▒░____₣ØŘ€V€Ř_░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██
♥σɳℓყ α ѵαɱρเ૨ε ૮αɳ ℓσѵε ყσµ ƒσ૨εѵε૨♥

இڿڰۣ-ڰۣ— ╰❤╮
F.R.I.E.N.D.S.
F- Fight for you
R- Respect you
I- Inspire you
E- Encourage you
N- Need you
D- Deserve you
S- Stand by you

The future is uncertain but the end is always near~Jim Morrison~

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
░✯░░✯ƤŘƗŇĆ€ŞŞ Ø₣ ĐΔŘҜŇ€ŞŞ✯░░✯░
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
_______________________¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________________¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶111¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶____¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
___________¶¶¶¶¶_1_¶¶
____________¶¶¶¶_1_¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶___¶¶¶¶
_______________¶¶_¶¶_____¶¶¶
________________¶¶¶______¶¶¶
_________________¶_______¶¶
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
....ρ૨เɳ૮εรร σƒ ∂α૨ҡɳεรร
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
....ρ૨เɳ૮εรร σƒ ∂α૨ҡɳεรร
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
....ρ૨เɳ૮εรร σƒ ∂α૨ҡɳεรร
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░©VΔΜƤƗŘ€ Ø₣₣ƗĆƗΔŁ ƤŘØ₣ƗŁ€ ®™░░
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║║▌█
Member Since
08-25-2012
Female
0 Likes
First Name
╬PЯłЛϾΞSS ФŦ ÐΛЯКЛΞSS╬
Relationship Status
✽¸.•♥♥•.¸✽ SINGLE
Country
 United States
Favorite Music
Dark and metal
Vampire
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
ི♥ྀβŁØØĐ ŁỮŞŦ 4 ¥ØỮ ŞŴ€€ŦŞ♥ྀ

(`*•.¸ஒ╬(`*•.¸,ஒ,¸.•*´)╬ஒ¸.•*´)
♥«..•Μ€ŦΔŁ ŞØĆƗ€Ŧ¥ ØỮŦĆΔŞŦŞ•..»♥
(¸.•*´ஒ╬(¸.•*’´ஒ`’*•.¸)╬ஒ`*•.¸)

^V^ Җ♗╬PЯłЛϾΞSS ФŦ ÐΛЯКЛΞSS╬♗Җ slays all life that surrounds her... destined to exist on others souls ^V^

The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?
~Edgar Allan Poe~


¸.•*¨)*
❃愛❃.•*´¯`♥ღ
●▬▬▬▬▬๑۩۞۩ஜ۞ஜ۩۞۩๑▬▬▬▬▬●
╰♗╮As I ᴡᴀʟᴋ ᴏᴜᴛ ᴏғ ᴍʏ ᴛᴏᴍʙ ɪɴ
ᴛʜᴇ ᴄᴏʟᴅ ʀᴇsᴛʟᴇss ɴɪɢʜᴛ I sᴇᴇ ʏᴏᴜ
ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ, sᴜᴅᴅᴇɴʟʏ I ᴀᴍ
ʙᴇғᴏʀᴇ ʏᴏᴜ, I ᴡᴀɴᴛ ᴀʟʟ ᴏғ ʏᴏᴜ ᴀɴᴅ
I ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜ ɴᴏᴡ!! ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴇᴠɪʟ
ᴍᴏᴏɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs sʜɪɴɪɴɢ ᴅᴏᴡɴ
ᴜᴘᴏɴ ᴜs...Yᴏᴜ ʟᴏᴏᴋ ɪɴᴛᴏ ᴍʏ ʀᴇᴅ ᴇʏᴇs
ᴀɴᴅ ʙᴇɢɪɴ ᴛᴏ sʜᴜᴅᴅᴇʀ ᴀs I ᴅɪɢ ᴍʏ
ғᴀɴɢs ^,..,^ ɪɴᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ɴᴇᴄᴋ ғᴜʀᴛʜᴇʀ
ᴀɴᴅ ғᴜʀᴛʜᴇʀ ᴀʜʜʜ ʏᴇs, ᴠɪʀɢɪɴ ʙʟᴏᴏᴅ
ᴀʜʜʜ sᴏ sᴡᴇᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴛᴀsᴛᴇ...ᴀs ᴍʏ ʙʟᴏᴏᴅ
ʟᴜsᴛ ɢᴇᴛs ᴛʜᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴏғ ᴍᴇ...
╰♗╮ Pʀɪɴᴄᴇss ᴏғ Dᴀʀᴋɴᴇss╰♗╮
●▬▬▬▬▬๑۩۞۩ஜ۞ஜ۩۞۩๑▬▬▬▬▬●

There is a thin line between love and hate, good and evil, can you see it ?

(`*•.¸(`*•.¸,♥,¸.•*´)¸.•*´)
♥«ƤŘƗŇĆ€ŞŞ Ø₣ ĐΔŘҜŇ€ŞŞ»♥
(¸.•*´(¸.•*’´♥`’*•.¸)`*•.¸)

It’s past midnight... your favorite moment my princess of darkness! You must be thirsty, right? I would like to offer you a cup of my blood, just to feel a part of me running through your veins....

`¸。`¸。。¸。¸。
¸。O + ¸ ˚`O+`
`O+˚`。O+˚°¤O+¸。
。¤ ¸ ˚`O+`O+˚¤¸`˚°¤。
O+˚`。O+˚°¤。˚ O +`˚°O+
O + ˚`O+`O+˚¤¸`˚°¤¸。。°¤。
████████¸。
████████
▀██████▀
─▀████▀─
──▀██▀──
───██───
─▄████▄
Darken’s blood, for you sweet angel.
With love.¸¸.•●♥❤♥●.¸¸.●.¸¸.•●♥❤♥●.¸¸● D.R.


´´´´´´´´´´¶¶✬*..**..*.*
´´´´´´´´´¶¶¶✬ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶✬*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶✬*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶✬*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶✬*.*.**.*.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶✬.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶✬*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶✬*.**.*..
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶✬*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶✬*.*.**.**.

●▬▬▬▬▬๑۩ஜ۩۞ஜ۞ஜ۞۩ஜ۩๑▬▬▬▬▬●
...V...Put this
...A...On your
...M...Profile
...P...If
...I...You
...R...Have
...E...That crazy
...S...Obsession over Vampires ^,..,^ ♥ ”Awaken to darkness on this place we call Earth,,,
One vampire’s bite brings another one’s birth,,,
A vampire wakes with blood thirsty needs,,,
On the warm rich sensation she feels when she feeds,,,
She stalks in the night like a disatrous beast,,,
And what once was alive will soon be deceased,,,
So when the last bit of sunlight disappears from the sky,,,
You better watch out unless you want to die,,,”
-Victoria Boatwright
●▬▬▬▬▬๑۩ஜ۩۞ஜ۞ஜ۞۩ஜ۩๑▬▬▬▬▬●


─◕░░▒▓────░░▒▓◕
◕░░░▒▒▓──░░░▒▒▓◕
◕░░░░▒▒▓░░░░▒▒▓◕
─◕░░░░ LOVE ▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
──◕░░░░░░░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
────◕░░░▒▒▓◕✭¸✭¸•*´¯¯`*•˛★
─────◕░░▒▓◕★¸•*´¯¯`*!
─◕░░▒▓────░░▒▓◕
◕░░░▒▒▓──░░░▒▒▓◕
◕░░░░▒▒▓░░░░▒▒▓◕
─◕░░░░░AND░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
──◕░░░░░░░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
────◕░░░▒▒▓◕✭¸✭¸•*´¯¯`*•˛★
─────◕░░▒▓◕★¸•*´¯¯`★*
─◕░░▒▓────░░▒▓◕
◕░░░▒▒▓──░░░▒▒▓◕
◕░░░░▒▒▓░░░░▒▒▓◕
─◕░░░RESPECT▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
──◕░░░░░░░▒▒▓◕✭¸•*´¯¯`*•˛★
────◕░░░▒▒▓◕✭¸✭¸•*´¯¯`*•˛★
─────◕░░▒▓◕★¸•*´¯¯`*★
♥♥ஜ۩ĐѦŘҜ€Ň۩ŘѦĦŁ۩ஜ♥♥


(♥¯`v♥´¯)
. `·♥.¸.·´ ¸.♥·´¸.·♥´¨) ¸.·*♥¨)
(♥¸.·´ (¸♥.·´ .·´♥ ¸¸.·¨ ♥`*~*~*
*•*~♦*VAMPIRES 4 EVER*♦~*•*
¨¯¯¨¨˜”ª¤.¸♥¸.¤ª”˜¨¯¯¨¨
I LOVE THE VAMPIRE DIARIES♥ TWILIGHT♥
MICHAEL♥ JUSTIN♥ JOHNNY DEPP♥


★¸.•´★¸.•*´¨)¸.•*¨)★
(¸. •´★( ¸.•°★°•.☆.•°´°•.☆ ♥
Knowing others is intelligence
Knowing yourself is true wisdom
Mastering others is strength
Mastering yourself is true power
(¸. •´★( ¸.•°★°•.☆.•°´°•.☆ ♥
★¸.•´★¸.•*´¨)¸.•*¨)★


───▄▄─▄████▄▐▄▄▄▌
──▐──████▀███▄█▄▌
▐─▌──█▀▌──▐▀▌▀█▀
─▀───▌─▌──▐─▌
─────█─█──▐▌█
MEEEEEEE-OWWWWWWW!!╰☠╮


❉•══•Җ•══•♗•══•Җ•══•❉
...... -`҉҉´-
..-`҉҉´..)/.-`҉҉´--
”˜.~.)/¸.~”Rambling thorns
that twist and turn
overgrown and hiding
the evergreen fern
nobody will come
they dare not try
stay away of the danger
they don’t want to die
What lies there
beyond the fern
you don’t want to know
and don’t want to learn
The only way through
this kingdom of doom
is the bite of the vampire
from her Gothic tomb
❉•══•Җ•══•♗•══•Җ•══•❉

´
★°¸
¸☆°•*•¸
.•´`★**•.¸¸☆.
✶.•´¸.•*´✶**•.¸¸☆
☆´¸.•★´ ¸.✶*✤
████████**•.¸¸☆
████████
▀██████▀
─▀████▀─
──▀██▀──
───██───
─▄████▄☆´¸.•★´ ¸.✶Hᴀᴠᴇ ᴀ ᴅʀɪɴᴋ ᴏғ LIFE ᴡɪᴛʜ
ᴍᴇ ɪɴ ᴄᴇʟᴇʙʀᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ғᴜʟʟ ᴍᴏᴏɴ☆´¸.•★´

¸.•*¨)✯
✾愛✾¸.•*´¯`♥ღ
░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░____ĐΔŘҜ______░▒▓██
_██▓▒░____₣ŘƗ€ŇĐŞ ___░▒▓██
__██▓▒░____₣ØŘ€V€Ř_░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██
♥σɳℓყ α ѵαɱρเ૨ε ૮αɳ ℓσѵε ყσµ ƒσ૨εѵε૨♥

இڿڰۣ-ڰۣ— ╰❤╮
F.R.I.E.N.D.S.
F- Fight for you
R- Respect you
I- Inspire you
E- Encourage you
N- Need you
D- Deserve you
S- Stand by you

The future is uncertain but the end is always near~Jim Morrison~

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
░✯░░✯ƤŘƗŇĆ€ŞŞ Ø₣ ĐΔŘҜŇ€ŞŞ✯░░✯░
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
_______________________¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________________¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶111¶¶
____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶____¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶
___________¶¶¶¶¶_1_¶¶
____________¶¶¶¶_1_¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
___________¶¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
____________¶¶¶¶___¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶
______________¶¶___¶¶___¶¶¶¶
_______________¶¶_¶¶_____¶¶¶
________________¶¶¶______¶¶¶
_________________¶_______¶¶
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
....ρ૨เɳ૮εรร σƒ ∂α૨ҡɳεรร
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
....ρ૨เɳ૮εรร σƒ ∂α૨ҡɳεรร
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★


┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★

ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
....ρ૨เɳ૮εรร σƒ ∂α૨ҡɳεรร
✯░░✯░░✯░░✯░░✯
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░©VΔΜƤƗŘ€ Ø₣₣ƗĆƗΔŁ ƤŘØ₣ƗŁ€ ®™░░
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║║▌█
Member Since
08-25-2012
Female
0 Likes
First Name
╬PЯłЛϾΞSS ФŦ ÐΛЯКЛΞSS╬
Relationship Status
✽¸.•♥♥•.¸✽ SINGLE
Country
 United States
Favorite Music
Dark and metal
★*•.¸¸☆҉ ★*•.¸¸☆҉ Җ♗╬ ♚ƗŇ₣€ŘŇΔŁ ĦΔƗŁŞ ŦØ ŦĦ€ β€ŞŦ♚ ╬♗Җ★*•.¸¸☆҉
If it were within within our power, beyond the reach of slavish pride. To no longer harbour grievances, behind the masked opportunist’s facade: We could welcome responsibility like a long lost friend, and re-establish laughter in the dolls’ house once again. For time has imprisoned us in the order of our years, in the discipline of our ways, and in the passing of momentary stillness we can see our chaos in motion Our chaos in motion We can see our chaos in motion, view our chaos in motion.
Subscribe
Views: 17,525
Subscribers: 9
▒░▒░▒~ღ♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥ღ~░▒░▒░▒ ▒░╦═╗╔╗╔╗╔╗╦╗╥╔╗╦╗░▒ ▒░╠╣░╠╣╠░╠░╠╣║╠╣║║░▒ ▒░╩░░║╚╚╝╚╝╩╝╩║╚╩╝░▒ ▒░▒░▒~ღ♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥ღ~░▒░▒░▒ •ڰۣڿ♥ڰۣ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ•°*• ♥₣Ř€€βƗŘĐ ₣Ł¥ ΔβØV€ ŦĦ€ ĆŁØỮĐŞ♥ •ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ•°*• ~Oɴʟʏ ᴛʜɪɴɢ sᴛᴀɴᴅɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ ᴏғ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss ɪs ᴍʏ ʀᴇᴀʟɪᴛʏ~ ~Iғ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ’ᴛ sᴛᴀɴᴅ ғᴏʀ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғᴀʟʟ ғᴏʀ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ~ (`*•.¸ஒ╬(`*•.¸,ஒ,¸.•*´)╬ஒ¸.•*´) ♥«..•Μ€ŦΔŁ ŞØĆƗ€Ŧ¥ ØỮŦĆΔŞŦŞ•..»♥ (¸.•*´ஒ╬(¸.•*’´ஒ`’*•.¸)╬ஒ`*•.¸)
Subscribe
Views: 62,626
Subscribers: 182
❃ڪღڰۣ♥ஜڪღڰۣ๑۩۞۩๑ღڪღڰۣஜ♥ღڪღڰۣ❃ ❃*¨☆҉β€V€ŘŁ¥ ŴΔŘŘƗØŘ ǤØĐĐ€ŞŞ☆҉¨*❃ ❃ڪღڰۣ♥ஜڪღڰۣ๑۩۞۩๑ღڪღڰۣஜ♥ღڪღڰۣ❃ ~♥ɱαყ ƭɦε σ∂∂ร ɓε εѵε૨ เɳ ყσµ૨ ƒαѵσ૨♥~ ~♥รƭαɳ∂ ƒσ૨ รσɱεƭɦเɳɠ σ૨ ყσµ ωเℓℓ ƒαℓℓ ƒσ૨ αɳყƭɦเɳɠ♥~ •ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ• ╦═╗╓─╖╖░░╓╓─╖╓─╖╦░╗░╔ ╠═╣╟─░╚╗╔╝╟─░╟╥╜║░╚╦╝ ╩═╝╙─╜─╚╝─╙─╜╨╙╜╩═╝╩ ╖░╓╔╗╔═╗╔═╗╦╔╗╔═╗◈ ║╥║╠╣╠╦╝╠╦╝║║║╠╦╝◈ ╙╨╜╝╚╩╚╝╩╚╝╩╚╝╩╚╝◈ ◈╔═╗╔╗╦╗╦╗╔╗╔╗╔╗ ◈║═╗║║║║║║╠░╚╗╚╗ ◈╚═╝╚╝╩╝╩╝╚╝╚╝╚╝ •ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ•*°*•ڰۣڿ♥ڰۣڿ• _______________♥ ____________♥♥ __________♥♥♥ _________♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥♥♥♥♥♥ ___________♥♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥ ___________♥♥♥♥ ________❥❥★❤★❥❥ _____♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥ ____♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥B♥♥♥♥♥♥ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥ ___________♥♥ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ´¯) ¸.☆´¯) (¸☆´ (¸.♥´´¯`•.¸¸.Ƹ̴Ӂ̴Ʒ♥ ”Ɨ ĐØ ŇØŦ ŁØV€ ŦĦ€ βŘƗǤĦŦ ŞŴØŘĐ ₣ØŘ ƗŦŞ ŞĦΔŘƤŇ€ŞŞ ŇØŘ ŦĦ€ ΔŘŘØŴ ₣ØŘ ƗŦŞ ŞŴƗ₣ŦŇ€ŞŞ ŇØŘ ŦĦ€ ŴΔŘŘƗØŘ ₣ØŘ ĦƗŞ ǤŁØŘ¥. Ɨ ŁØV€ ØŇŁ¥ ŦĦΔŦ ŴĦƗĆĦ ŦĦ€¥ Đ€₣€ŇĐ” ~Ĵ.Ř.Ř.ŦØŁҜ€ƗŇ~ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ´¯) ¸.☆´¯) (¸☆´ (¸.♥´´¯`•.¸¸.Ƹ̴Ӂ̴Ʒ♥ ¸.•*¨)★ ✿愛✿¸.•*´¯`♥ღ ღϠ₡ღ✻´´`✻ (¯`✻´¯)♥ `*.¸.*✻ღϠ₡ღ¸.✻.¸¸.*✻ღϠ₡ღ✻.¸¸.♥ ♡ℐ ℒℴѵℯ ƴℴυ мy sωєєт ƒяıєη∂s♡ ┊*•.┊.•*┊*•.┊.•*┊*•.┊*•.┊♥ ┊*•.┊.•*┊*•.┊.•*┊*•.♥ ┊*•.┊*•.┊*•.┊*•.♥ ┊*•.┊.•*┊*•.♥ ┊*•.┊.•*♥ ┊*•.♥ ♥ ✯♥✯*.¸¸.*✯♥✯*.¸¸.*✯♥✯ ✦A WARRIOR’S CREED✦ I ᴀᴍ ᴀ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ. Aɴ ᴏᴠᴇʀʟᴏᴏᴋᴇᴅ ʜᴇʀᴏ. I ᴀᴍ ᴠᴀʟɪᴀɴᴛ, ɢᴀʟʟᴀɴᴛ, ᴀɴᴅ ᴄʜɪᴠᴀʟʀᴏᴜs. Mʏ ᴀʀᴍᴏʀ ᴄᴀɴ ʙᴇ ʀᴜsᴛᴇᴅ, Yᴇᴛ ᴍʏ ʀᴇᴘᴜᴛᴀᴛɪᴏɴ ᴍᴜsᴛ ʀᴇᴍᴀɪɴ ᴜɴᴛᴀʀɴɪsʜᴇᴅ.I ᴄᴀɴ ʙʀᴜɪsᴇ ᴀɴᴅ ʙᴀᴛᴛᴇʀ ᴍʏ ʙᴏᴅʏ, Bᴜᴛ ᴍʏ ᴡᴏʀᴅ ᴍᴜsᴛ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ʙʀᴏᴋᴇɴ. I ᴍᴀʏ ʙᴇ ᴛᴏɴɢᴜᴇ-ᴛɪᴇᴅ, Hᴏᴡᴇᴠᴇʀ I ᴀᴍ ᴀʟᴡᴀʏs ʜᴏɴᴏʀ ʙᴏᴜɴᴅ. Mʏ ᴡᴀʏ ᴍɪɢʜᴛ ʙᴇ ʟᴏsᴛ, Bᴜᴛ ᴍʏ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛʏ ɪs ᴇᴠᴇʀ ᴘʀᴇsᴇɴᴛ. I ᴍᴀʏ ʙᴇ ᴄᴏɴғᴜsᴇᴅ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴜʀsᴇ ᴏғ ᴀᴄᴛɪᴏɴ I ᴀᴍ ᴛᴏ ᴛᴀᴋᴇ, Nᴇᴠᴇʀᴛʜᴇʟᴇss ᴍʏ ʟᴏʏᴀʟᴛʏ ᴛᴏ ᴍʏ ᴄᴀᴜsᴇ ɪs ᴄʟᴇᴀʀ. I ᴀᴍ ᴀ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ. A ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ ᴏғ ᴛʀᴜᴛʜ ᴀɴᴅ ᴊᴜsᴛɪᴄᴇ. A ʟɪᴠɪɴɢ ᴇxᴀᴍᴘʟᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ɪɴ ʜᴜᴍᴀɴɪᴛʏ. ✯♥✯*.¸¸.*✯♥✯*.¸¸.*✯♥✯ ................ //▒\\ ................//▒▒\\ JUSTICE .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║FREEDOM .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║HONOR .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║WISDOM .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║VALOR .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║ .............. ║░▒║STRENGTH .............. ║░▒║ ....〇۩〇۩▓۞▓۩〇۩〇 ...............]█۩█[ ...............]█۩█[ ...............]█۩█[ ...............]█۩█[ ...............]█۩█[ ...............]█۩█[ ۩ ₣ŘØΜ ĐѦŘҜ€Ň ŘѦĦŁ ۩ ...........⋆ ..........(,) ........_’\!/’_. ......◈(”””””)◈ ★────────────★ ░░░░░░░░░░░░░░ ░▄░░░░░░░░░░░░ ░█░░▄▄▄░░░░░░░ ░▀▀▀█░█▄░▄░░░░ ░░░░▀▀▀█░██▀▀░ ░░░░░░░▀▀▀█▀░░ ░░░░░░░░░░▀▀▀░ ░░░░░░░░░░░░░░ ★────────────★ ¸.•*¨)★ ✿愛✿¸.•*´¯`♥ღ ღϠ₡ღ✻´´`✻ ●▬▬▬♥๑ஜ۩۞۩۞۩ஜ๑♥▬▬▬● •*¨☆Tʜᴇ Mᴀɢɪᴄ Oғ Lᴏᴠᴇ☆¨*• Lᴏᴠᴇ ɪs ʟɪᴋᴇ ᴍᴀɢɪᴄ Aɴᴅ ɪᴛ ᴀʟᴡᴀʏs ᴡɪʟʟ ʙᴇ. Fᴏʀ ʟᴏᴠᴇ sᴛɪʟʟ ʀᴇᴍᴀɪɴs Lɪғᴇ’s sᴡᴇᴇᴛ ᴍʏsᴛᴇʀʏ Lᴏᴠᴇ ᴡᴏʀᴋs ɪɴ ᴡᴀʏs Tʜᴀᴛ ᴀʀᴇ ᴡᴏɴᴅʀᴏᴜs ᴀɴᴅ sᴛʀᴀɴɢᴇ Aɴᴅ ᴛʜᴇʀᴇ’s ɴᴏᴛʜɪɴɢ ɪɴ ʟɪғᴇ Tʜᴀᴛ ʟᴏᴠᴇ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ᴄʜᴀɴɢᴇ. Lᴏᴠᴇ ᴄᴀɴ ᴛʀᴀɴsғᴏʀᴍ Tʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴄᴏᴍᴍᴏɴᴘʟᴀᴄᴇ Iɴᴛᴏ ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴀɴᴅ sᴘʟᴇɴᴅᴏʀ Aɴᴅ sᴡᴇᴇᴛɴᴇss ᴀɴᴅ ɢʀᴀᴄᴇ. Lᴏᴠᴇ ɪs ᴜɴsᴇʟғɪsʜ Uɴᴅᴇʀsᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴋɪɴᴅ Fᴏʀ ɪᴛ sᴇᴇs ᴡɪᴛʜ ɪᴛs ʜᴇᴀʀᴛ Aɴᴅ ɴᴏᴛ ᴡɪᴛʜ ɪᴛs ᴍɪɴᴅ. Lᴏᴠᴇ ɪs ᴛʜᴇ ᴀɴsᴡᴇʀ Tʜᴀᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ sᴇᴇᴋs.. Lᴏᴠᴇ ɪs ᴛʜᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇTʜᴀᴛ ᴇᴠᴇʀʏ ʜᴇᴀʀᴛ sᴘᴇᴀᴋs. Lᴏᴠᴇ ᴄᴀɴ’ᴛ ʙᴇ ʙᴏᴜɢʜᴛ, Iᴛ ɪs ᴘʀɪᴄᴇʟᴇss ᴀɴᴅ ғʀᴇᴇ. Lᴏᴠᴇ, ʟɪᴋᴇ ᴘᴜʀᴇ ᴍᴀɢɪᴄ, Is ʟɪғᴇ’s sᴡᴇᴇᴛ ᴍʏsᴛᴇʀʏ! ~Hᴇʟᴇɴ Sᴛᴇɪɴᴇʀ Rɪᴄᴇ~ ●▬▬▬♥๑ஜ۩۞۩۞۩ஜ๑♥▬▬▬●     ☆    ★     * ☆   * *   ☆ **  *ℒ.*  **  * * *O.* * *  * *.V.* * *   *****E****** _____♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥ ____♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥B♥♥♥♥♥♥ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥ ___________♥ ♥⁀˚⋆.‿♥⁀˚⋆.‿♥⁀˚⋆.‿♥ ೋღ❤ღೋ ೋღ❤ღೋ Lᴇᴛ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ Iɢɴɪᴛᴇ ʏᴏᴜʀ sᴏᴜʟ, Tʜᴀᴛ ɢʀᴀᴠɪᴛᴀᴛᴇs ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠᴇ Iɴ ᴀ ᴅɪᴍᴇɴsɪᴏɴ ᴏғ ɪᴛ’s ᴏᴡɴ. Fᴏʀ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ Aʟᴡᴀʏs ᴋɴᴏᴡs ɪᴛ’s ʀɪɢʜᴛ Wʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴍᴇᴇᴛ Tʜᴀᴛ sᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴘᴇʀsᴏɴ Iɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ Tʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʏᴏᴜ Fᴇᴇʟ sᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴀɢᴀɪɴ As ɪғ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ Tʜᴇ ʙʀɪɢʜᴛᴇsᴛ sᴛᴀʀ Tʜᴀᴛ sʜɪɴᴇs ᴛʜʀᴏᴜɢʜ Tʜᴇ ᴡᴏɴᴅᴇʀғᴜʟ sᴋʏ. Wɪᴛʜ Lᴏᴠᴇ ᴀɴᴅ ᴘᴀssɪᴏɴ ✯«•((❤))Ъεvεяℓყ((❤))•»✯ __________█▓▒.......ŁØV€ ________█▓▒__████____████ ______█▓▒___█▒▓▓▒█_█▒▓▓▒█ _____█▓▒__█▒▓ ░░▒▓█▓▒░░ ▓▒█ _____█▓▒__█▒▓░░░░░░░░░░▓▒█ ______█▓▒__█▒▓░░░░░░░░▓▒█ _______█▓▒__█▒▓░░░░░░▓▒█ ________█▓▒__█▒▓░░░░▓▒█ _________█▓▒___█▒▓▓▓▒█ __________█▓▒___.█▒▒█ __███___███ █▓▒__.██ _█▓▓▓█ █▓▓▓█ █▓▒__❤ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▒ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▒ _█▓▓▓▓▓▓▓▓█_█▓▒ __█▓▓▓▓▓▓█_█▓▒ ___█▓▓▓▓█_█▓▒ ____█▓▓█_█▓▒....ƗŞ ŦĦ€ Ҝ€¥ _____██_█▓▒_████____████ _____.❤.█▓▒_█▒░░▒█_█▒░░▒█ _______█▓▒█▒░░ ░▒▓█▓▒░ ░▒█ ______█▓▒_█▒░░░░░░░░░░░▒█ ______█▓▒__█▒░░░░░░░░░▒█ _______█▓▒__█▒░░░░░░░▒█ ________█▓▒__█▒░░░░░▒█ _________█▓▒___█▒░░▒█ __________█▓▒___█▒▒█ ___________█▓▒___██ ____________█▓▒__❤ _____________█▓▒ ______________█▓▒ _______________█▓▒ _______________█▓▒ ______________█▓▒ _____________█▓▒ ____________█▓▒ __________█▓▒.......ŦØ Δ ________█▓▒__████____████ ______█▓▒___█▒▓▓▒█_█▒▓▓▒█ _____█▓▒__█▒▓ ░░▒▓█▓▒░░ ▓▒█ _____█▓▒__█▒▓░░░░░░░░░░▓▒█ ______█▓▒__█▒▓░░░░░░░░▓▒█ _______█▓▒__█▒▓░░░░░░▓▒█ ________█▓▒__█▒▓░░░░▓▒█ _________█▓▒___█▒▓▓▓▒█ __________█▓▒___.█▒▒█ __███___███ █▓▒__.██ _█▓▓▓█ █▓▓▓█ █▓▒__❤ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▒ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▒ _█▓▓▓▓▓▓▓▓█_█▓▒ __█▓▓▓▓▓▓█_█▓▒ ___█▓▓▓▓█_█▓▒ ____█▓▓█_█▓▒β€ΔỮŦƗ₣ỮŁ ŁƗ₣€ _____██_█▓▒_████____████ _____.❤.█▓▒_█▒░░▒█_█▒░░▒█ _______█▓▒█▒░░ ░▒▓█▓▒░ ░▒█ ______█▓▒_█▒░░░░░░░░░░░▒█ ______█▓▒__█▒░░░░░░░░░▒█ _______█▓▒__█▒░░░░░░░▒█ ________█▓▒__█▒░░░░░▒█ _________█▓▒___█▒░░▒█ __________█▓▒___█▒▒█ ___________█▓▒___██ ____________█▓▒__.❤ _____________█▓▒ ______________█▓▒ _______________█▓▒ ________________█ ________________♥®™ _____________✬ ____________✬✬ ___________✬✬✬✬ __________✬✬✬✬✬✬ _____✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬ _______✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬ ________✬✬✬✬✬✬✬✬✬ _________✬✬✬✬✬✬✬ ________✬✬______✬✬ ________✬_♥♥♥♥♥♥♥_✬ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥______♥♥♥ ______♥♥♥_____♥__♥♥♥ ______♥♥_____♥♥__♥♥♥ ______♥♥_______♥♥♥♥ _______♥♥ ________♥♥♥♥♥___♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥______♥♥♥♥♥♥ ___♥♥♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥ ______________♥ ____________♥♥♥♥♥ _______¦__♥♥___♥♥♥ ______♥__♥♥_____♥♥ _____♥___♥♥______¦ ____♥♥___♥♥ ____♥♥____♥♥ _____♥♥_____♥♥♥ ______♥♥_____♥♥♥ ______♥♥______♥♥♥♥ _____♥♥________♥♥♥♥ ____♥♥__________♥♥♥ ____♥♥____________♥♥♥ ____♥♥♥_____________♥♥♥ _____♥♥______________♥♥♥ ______♥♥______♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥__♥♥_______♥♥♥ _______♥♥♥__♥♥♥_______♥♥♥ _¦_____♥♥♥___♥♥______♥♥♥ _♥____♥♥♥_____♥♥____♥♥♥ _♥♥__♥♥________♥♥__♥♥ __♥♥♥♥__________♥♥♥ ____♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥ ___♥♥♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥ ______________♥ (`*•.¸ஒ╬(`*•.¸,ஒ,¸.•*´)╬ஒ¸.•*´) ♥«..•Μ€ŦΔŁ ŞØĆƗ€Ŧ¥ ØỮŦĆΔŞŦŞ•..»♥ (¸.•*´ஒ╬(¸.•*’´ஒ`’*•.¸)╬ஒ`*•.¸) ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ░░░✯β€V€ŘŁ¥ ŴΔŘŘƗØŘ ǤØĐĐ€ŞŞ✯░░░ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ..................•»((¯♥¯))»♗ .............•»((¯♥¯))»♗ ......•»((¯♥¯))»♗ ..........•»((¯♥¯))»♗ ...•»((¯♥¯))»♗ ......• »((¯♥¯))»♗ .•»((¯♥¯))»♗ ●▬▬▬▬♥๑ஜ۩۞۩۞۩ஜ๑♥▬▬▬▬● ♥ஜ♥~Oɴᴇ Wᴀʀʀɪᴏʀ’s Cʀᴇᴇᴅ~♥ஜ♥ Iғ ᴛᴏᴅᴀʏ ɪs ᴛᴏ ʙᴇ THE DAY, sᴏ ʙᴇ ɪᴛ. Iғ ʏᴏᴜ sᴇᴇᴋ ᴛᴏ ᴅᴏ ʙᴀᴛᴛʟᴇ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ ᴛʜɪs ᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴛʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴄᴀᴘᴀʙʟᴇ ᴏғ ɢɪᴠɪɴɢ. Iᴛ ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴇɴᴏᴜɢʜ, ʙᴜᴛ ɪᴛ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ I ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴀɴᴅ ɪᴛ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɪᴍᴘʀᴇssɪᴠᴇ ғᴏʀ I ʜᴀᴠᴇ ᴄᴏɴsᴛᴀɴᴛʟʏ ᴘʀᴇᴘᴀʀᴇᴅ ᴍʏsᴇʟғ ғᴏʀ ᴛʜɪs ᴅᴀʏ. I ʜᴀᴠᴇ ᴛʀᴀɪɴᴇᴅ, ᴅʀɪʟʟᴇᴅ ᴀɴᴅ ʀᴇʜᴇᴀʀsᴇᴅ ᴍʏ ᴀᴄᴛɪᴏɴs sᴏ ᴛʜᴀᴛ I ᴍɪɢʜᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴏғ ᴅᴇғᴇᴀᴛɪɴɢ ʏᴏᴜ. I ʜᴀᴠᴇ ᴋᴇᴘᴛ ᴍʏsᴇʟғ ɪɴ ᴘᴇᴀᴋ ᴘʜʏsɪᴄᴀʟ ᴄᴏɴᴅɪᴛɪᴏɴ, sᴄʜᴏᴏʟᴇᴅ ᴍʏsᴇʟғ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴀʀᴛɪᴀʟ sᴋɪʟʟs ᴀɴᴅ ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ᴘʀᴏғɪᴄɪᴇɴᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴄᴏᴍʙᴀᴛ ᴛᴀᴄᴛɪᴄs. Yᴏᴜ ᴍᴀʏ ᴅᴇғᴇᴀᴛ ᴍᴇ, ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴘᴀʏ ᴀ sᴇᴠᴇʀᴇ ᴘʀɪᴄᴇ ᴀɴᴅ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʟᴜᴄᴋʏ ᴛᴏ ᴇsᴄᴀᴘᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ. Yᴏᴜ ᴍᴀʏ ᴋɪʟʟ ᴍᴇ, ʙᴜᴛ I ᴀᴍ ᴡɪʟʟɪɴɢ ᴛᴏ ᴅɪᴇ ɪғ ɴᴇᴄᴇssᴀʀʏ. I ᴅᴏ ɴᴏᴛ ғᴇᴀʀ Dᴇᴀᴛʜ, ғᴏʀ I ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴄʟᴏsᴇ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴛᴏ ɪᴛ ᴏɴ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴏᴄᴄᴀsɪᴏɴs ᴛʜᴀᴛ ɪᴛ ɴᴏ ʟᴏɴɢᴇʀ ᴄᴏɴᴄᴇʀɴs ᴍᴇ. Bᴜᴛ I ᴅᴏ ғᴇᴀʀ ᴛʜᴇ ʟᴏss ᴏғ ᴍʏ Hᴏɴᴏʀ ᴀɴᴅ ᴡᴏᴜʟᴅ ʀᴀᴛʜᴇʀ ᴅɪᴇ ғɪɢʜᴛɪɴɢ ᴛʜᴀɴ ᴛᴏ ʜᴀᴠᴇ ɪᴛ sᴀɪᴅ ᴛʜᴀᴛ I ᴡᴀs ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ Cᴏᴜʀᴀɢᴇ. Sᴏ I WILL FIGHT YOU, ɴᴏ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ʜᴏᴡ ɪɴsᴜʀᴍᴏᴜɴᴛᴀʙʟᴇ ɪᴛ ᴍᴀʏ sᴇᴇᴍ, ᴀɴᴅ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴀᴛʜ ɪғ ɴᴇᴇᴅ ʙᴇ,ɪɴ ᴏʀᴅᴇʀ ᴛʜᴀᴛ ɪᴛ ᴍᴀʏ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ sᴀɪᴅ ᴏғ ᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ I ᴡᴀs ɴᴏᴛ ᴀ Wᴀʀʀɪᴏʀ. ♥ஜ♥~Sᴛᴇᴠᴇɴ R. Wᴀᴛᴛ~♥ஜ♥ ●▬▬▬▬♥๑ஜ۩۞۩۞۩ஜ๑♥▬▬▬▬● .•»((¯♥¯))»♗ ......•»((¯♥¯))»♗ ...•»((¯♥¯))»♗ ..........•»((¯♥¯))»♗ .....•»((¯♥¯))«♗» ............•»((¯♥¯))»♗ .................•»((¯♥¯))»♗ ♫•*(¯v´¯) ¸.•*¨*✿ *◦.(¯:✹:´¯) ♥ ..✿.(_.^._)*•.¸¸.•**•.¸¸✿ ✩¸ ¸.•*¨ ♥ ɠ૨εαƭ ℓσѵε αɳ∂ ૨εรρε૮ƭ.. ────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ─(♥)████████(♥)████████(♥) (♥)██████ŴΔŘŘƗØŘ███████(♥) ─(♥)██████ǤØĐĐ€ŞŞ█████(♥) ───(♥)██████████████(♥) ─────(♥)██████████(♥) ───────(♥)██████(♥) ────────(♥)████(♥) ─────────(♥)██(♥) ____________(♥)~ღ♥ღ~ __________$¦¦¦_$¦_¦¦¦$¦ ___________$¦¦__¦¦$____I¦$ ___________$¦¦¦_¦$_¦$_____I¦$ __________$¦¦¦¦_____¦¦$__I¦¦¦¦¦$¦ _________$¦¦¦¦¦______¦¦$_¦$___¦$¦ ________$¦¦¦¦¦_______¦¦$______I$¦ ________$¦¦¦¦¦_______¦$______¦$ ________$¦¦¦¦¦¦_____¦$______¦$ _________$¦¦¦¦¦¦___¦$_____¦$ ____$$____$¦¦¦¦¦¦¦¦$_____¦$ __$$¦¦¦$$___$¦¦¦¦¦¦¦$_¦$¦ $¦¦¦$$¦¦¦$$$____$¦¦ ____$$ $¦¦$$$$$$$$¦$___$¦¦ __$¦¦¦$ $¦$$$$$$$$$$$¦__$¦¦ _$¦$$¦$¦$ $$$_$$__$$$$$$_$¦|_$$$$¦$¦$$$ _$¦¦$$$$_$$__$$_$¦¦_$$$$$$$¦$¦$ __ $¦¦$___$$$$$_$¦|_$$$$__$$$¦$ ____ $$$$$$_$$$_$|¦_$$$$__$$$$ ________ $$$$$$$¦¦|-_$$_$¦¦$$$ _____ $$$$ $$$$¦¦¦_$$$$$$$ ___ $$$ $$$¦¦¦$-$¦¦$ ___ $$$$¦¦¦$$$__$¦¦$ ____ $$¦¦$$$___$¦¦$ _____ $$$_____$¦¦$ Ƥ€ΔĆ€, ŁØV€ ΔŇĐ ĴØ¥♥⁀˚⋆.‿♥ ☆´¸.•★´ ¸.✶ ☆´¸.•★´ ¸.✶ ☆´¸.•★ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ░░░✯β€V€ŘŁ¥ ŴΔŘŘƗØŘ ǤØĐĐ€ŞŞ✯░░░ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ................(_) ...............(___) ...............(___) ...............(___) ...............(___) ./\_____/\__/----\__/\_____/\ .\_____\_°_¤ ---- ¤_°_/____/ .............\ __°__ / ..............|\_°_/| ..............[|\_/|] ..............[|[¤]|] ..............[|;¤;|] ..............[;;¤;;] .............;[|;¤]|]\ ............;;[|;¤]|]-\ ...........;;;[|[o]|]--\ ..........;;;;[|[o]|]---\ .........;;;;;[|[o]|]|---| .........;;;;;[|[o]|]|---| ..........;;;;[|[o]|/---/ ...........;;;[|[o]/---/ ............;;[|[]/---/ .............;[|[/---/ ..............[|/---/ .............../---/ ............../---/|] ............./---/]|]; ............/---/#]|];; ...........|---|[#]|];;; ...........|---|[#]|];;; ............\--|[#]|];; .............\-|[#]|]; ..............\|[#]|] ...............\\#// .................\/ ____░██▓███░░░███▓██░ __ ░██▓░░▓██░██▓░░▓██░ _░██▓░░░░▓███▓░░░░▓██░ _░██▓░░░░░▓█▓░░░░░▓██░ __ ░██▓░░░░░░░░░░░▓██░ ____░██▓░░░░░░██░▓██░ ______ ░██▓░░░░██▓██░ ________██_██▓░███▌▐█ ______ ███ __██▓███▌██▌ ______███______████▐██▌ _____████_____████▐███ _____████___████▐████▐██ ____██████████▐████▐███ ___██████████▐████▐███▌ __███████████████▐███▌ █▐██████████████▐███ █▐████████████████ ███ ŴƗŦĦ ΜỮĆĦ ŁØV€ ΔŇР؀ŞƤ€ĆŦ ۩ ₣ŘØΜ ĐѦŘҜ€Ň ŘѦĦŁ ۩ ★´¯)☆ ☆¸.•´¸★.•*´¨)★¸.•*¨)☆ (¸.•´☆★( ¸.•°☆°•. ★¸.•*¨)☆ ~♥ஜ♥~ Tʜᴇ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴋɴᴏᴡɴ ᴀʀᴇ ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ʜᴀᴠᴇ ᴋɴᴏᴡɴ ᴅᴇғᴇᴀᴛ, ᴋɴᴏᴡɴ sᴜғғᴇʀɪɴɢ, ᴋɴᴏᴡɴ sᴛʀᴜɢɢʟᴇ, ᴋɴᴏᴡɴ ʟᴏss, ᴀɴᴅ ʜᴀᴠᴇ ғᴏᴜɴᴅ ᴛʜᴇɪʀ ᴡᴀʏ ᴏᴜᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴘᴛʜs. Tʜᴇsᴇ ᴘᴇʀsᴏɴs ʜᴀᴠᴇ ᴀɴ ᴀᴘᴘʀᴇᴄɪᴀᴛɪᴏɴ, ᴀ sᴇɴsɪᴛɪᴠɪᴛʏ, ᴀɴᴅ ᴀɴ ᴜɴᴅᴇʀsᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴏғ ʟɪғᴇ ᴛʜᴀᴛ ғɪʟʟs ᴛʜᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴄᴏᴍᴘᴀssɪᴏɴ, ɢᴇɴᴛʟᴇɴᴇss, ᴀɴᴅ ᴀ ᴅᴇᴇᴘ ʟᴏᴠɪɴɢ ᴄᴏɴᴄᴇʀɴ. Bᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ʜᴀᴘᴘᴇɴ. Tʜᴇʏ ᴀʀᴇ ᴍᴀᴅᴇ. ~♥ஜ♥~ ____*დ*________*დ* __*დ*__ *დ*_*დ*__*დ* _*დ*_____*დ* ____ *დ* _*დ*_____*დ*______*დ* __*დ*____________*დ* ___*დ*__________*დ* _____*დ*______*დ* _______*დ*__*დ* ______(((””*დ*””))) _________*Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ* ___________დ ♥ ...)^(   (_._)    ´\`  )¯`.|  `-.|/.´¯) .*/.|’``/ ♥`•.¸) ¸.•)´•*¨) .•´ ♥ ¸.•*¨) ♥`*.*´¨) ♥.•*¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸♥.•´ (¸♥.•` * *» ♥.•°*¨♥ ●▬▬▬▬♥๑ஜ۩۞۩۞۩ஜ๑♥▬▬▬▬● •*¨✯THE WISE WOMAN’S STONE✯¨*• A ᴡɪsᴇ ᴡᴏᴍᴀɴ ᴡʜᴏ ᴡᴀs ᴛʀᴀᴠᴇʟɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴜɴᴛᴀɪɴs ғᴏᴜɴᴅ ᴀ ᴘʀᴇᴄɪᴏᴜs sᴛᴏɴᴇ ɪɴ ᴀ sᴛʀᴇᴀᴍ. Tʜᴇ ɴᴇxᴛ ᴅᴀʏ sʜᴇ ᴍᴇᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴛʀᴀᴠᴇʟᴇʀ ᴡʜᴏ ᴡᴀs ʜᴜɴɢʀʏ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴡɪsᴇ ᴡᴏᴍᴀɴ ᴏᴘᴇɴᴇᴅ ʜᴇʀ ʙᴀɢ ᴛᴏ sʜᴀʀᴇ ʜᴇʀ ғᴏᴏᴅ. Tʜᴇ ʜᴜɴɢʀʏ ᴛʀᴀᴠᴇʟᴇʀ sᴀᴡ ᴛʜᴇ ᴘʀᴇᴄɪᴏᴜs sᴛᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴀsᴋᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴡᴏᴍᴀɴ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ɪᴛ ᴛᴏ ʜɪᴍ. Sʜᴇ ᴅɪᴅ sᴏ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʜᴇsɪᴛᴀᴛɪᴏɴ. Tʜᴇ ᴛʀᴀᴠᴇʟᴇʀ ʟᴇғᴛ ʀᴇᴊᴏɪᴄɪɴɢ ɪɴ ʜɪs ɢᴏᴏᴅ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ. Hᴇ ᴋɴᴇᴡ ᴛʜᴇ sᴛᴏɴᴇ ᴡᴀs ᴡᴏʀᴛʜ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ʜɪᴍ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ғᴏʀ ᴀ ʟɪғᴇᴛɪᴍᴇ. Bᴜᴛ, ᴀ ғᴇᴡ ᴅᴀʏs ʟᴀᴛᴇʀ, ʜᴇ ᴄᴀᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ʀᴇᴛᴜʀɴ ᴛʜᴇ sᴛᴏɴᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴡɪsᴇ ᴡᴏᴍᴀɴ. ”I’ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ,” ʜᴇ sᴀɪᴅ. ”I ᴋɴᴏᴡ ʜᴏᴡ ᴠᴀʟᴜᴀʙʟᴇ ᴛʜɪs sᴛᴏɴᴇ ɪs, ʙᴜᴛ I ɢɪᴠᴇ ɪᴛ ʙᴀᴄᴋ ɪɴ ᴛʜᴇ ʜᴏᴘᴇ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ɢɪᴠᴇ ᴍᴇ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ᴇᴠᴇɴ ᴍᴏʀᴇ ᴘʀᴇᴄɪᴏᴜs. Gɪᴠᴇ ᴍᴇ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴡɪᴛʜɪɴ ʏᴏᴜ ᴛʜᴀᴛ ᴇɴᴀʙʟᴇᴅ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴍᴇ ᴛʜɪs sᴛᴏɴᴇ.” ●▬▬▬▬♥๑ஜ۩۞۩۞۩ஜ๑♥▬▬▬▬● ((¯`•♥•´¯)) ((¯`•♥•´¯)) .*`•.¸((¯`•♥•´¯))¸.•´♥ƸӜƷ♥ .☆҉º.......`•.¸.•´ º☆҉.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█░░▒█══❥ ❥═══▒█▒█▒█═══❥ ❥═══▒█▄▀▄█══❥ ❃(\_(\♥•.¸(¯`♥¯) ❃(=’ :’) :..*..¸.•.♥ ❃(,(”)(”)¤♥°.¸¸.•´¯`»დ ❥═══░█▀▀█══❥ ❥═══▒█▄▄█═══❥ ❥═══▒█░▒█══❥ (¯`•♥•´¯) (¯`•♥•´¯) *`•.¸(¯`•♥•´¯)¸.•´♥ƸӜƷ♥ ☆ º...`•.¸.•´ º☆.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀█══❥ ❥═══▒█▄▄▀═══❥ ❥═══▒█░▒█══❥ ((¯`•♥•´¯)) ((¯`•♥•´¯)) .*`•.¸((¯`•♥•´¯))¸.•´♥ƸӜƷ♥ .☆҉º.......`•.¸.•´ º☆҉.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀█══❥ ❥═══▒█▄▄▀═══❥ ❥═══▒█░▒█══❥ ❃(\_(\♥•.¸(¯`♥¯) ❃(=’ :’) :..*..¸.•.♥ ❃(,(”)(”)¤♥°.¸¸.•´¯`»დ ❥═══▒▀█▀══❥ ❥═══▒▒█░═══❥ ❥═══▒▄█▄══❥ (¯`•♥•´¯) (¯`•♥•´¯) *`•.¸(¯`•♥•´¯)¸.•´♥ƸӜƷ♥ ☆ º...`•.¸.•´ º☆.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀▀█══❥ ❥═══▒█░░▒█═══❥ ❥═══▒█▄▄▄█══❥ ((¯`•♥•´¯)) ((¯`•♥•´¯)) .*`•.¸((¯`•♥•´¯))¸.•´♥ƸӜƷ♥ .☆҉º.......`•.¸.•´ º☆҉.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀█══❥ ❥═══▒█▄▄▀═══❥ ❥═══▒█░▒█══❥ ❃(\_(\♥•.¸(¯`♥¯) ❃(=’ :’) :..*..¸.•.♥ ❃(,(”)(”)¤♥°.¸¸.•´¯`»დ ((¯`•♥•´¯)) ((¯`•♥•´¯)) .*`•.¸((¯`•♥•´¯))¸.•´♥ƸӜƷ♥ .☆҉º.......`•.¸.•´ º☆҉.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀█══❥ ❥═══▒█░▄▄═══❥ ❥═══▒█▄▄█══❥ ❃(\_(\♥•.¸(¯`♥¯) ❃(=’ :’) :..*..¸.•.♥ ❃(,(”)(”)¤♥°.¸¸.•´¯`»დ ❥═══▒█▀▀▀█══❥ ❥═══▒█░░▒█═══❥ ❥═══▒█▄▄▄█══❥ (¯`•♥•´¯) (¯`•♥•´¯) *`•.¸(¯`•♥•´¯)¸.•´♥ƸӜƷ♥ ☆ º...`•.¸.•´ º☆.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀▄══❥ ❥═══▒█░▒█═══❥ ❥═══▒█▄▄▀══❥ ((¯`•♥•´¯)) ((¯`•♥•´¯)) .*`•.¸((¯`•♥•´¯))¸.•´♥ƸӜƷ♥ .☆҉º.......`•.¸.•´ º☆҉.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀▄══❥ ❥═══▒█░▒█═══❥ ❥═══▒█▄▄▀══❥ ❃(\_(\♥•.¸(¯`♥¯) ❃(=’ :’) :..*..¸.•.♥ ❃(,(”)(”)¤♥°.¸¸.•´¯`»დ ❥═══▒█▀▀▀══❥ ❥═══▒█▀▀▀═══❥ ❥═══▒█▄▄▄══❥ (¯`•♥•´¯) (¯`•♥•´¯) *`•.¸(¯`•♥•´¯)¸.•´♥ƸӜƷ♥ ☆ º...`•.¸.•´ º☆.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀▀█══❥ ❥═══░▀▀▀▄▄═══❥ ❥═══▒█▄▄▄█══❥ ((¯`•♥•´¯)) ((¯`•♥•´¯)) .*`•.¸((¯`•♥•´¯))¸.•´♥ƸӜƷ♥ .☆҉º.......`•.¸.•´ º☆҉.¸¸.•´¯`♥ ❥═══▒█▀▀▀█══❥ ❥═══░▀▀▀▄▄═══❥ ❥═══▒█▄▄▄█══❥ ❃(\_(\♥•.¸(¯`♥¯) ❃(=’ :’) :..*..¸.•.♥ ❃(,(”)(”)¤♥°.¸¸.•´¯`»დ ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ۩ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ░░░✯✯β€V€ŘŁ¥ ŴΔŘŘƗØŘ ǤØĐĐ€ŞŞ✯✯░░░ ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ۩ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ▀██▀▀█▄ ─██▄▄█▀╓─╖╖░░╓╓─╖╓─╖╦░╗░╔ ─██▀▀█▄╟─░╚╗╔╝╟─░╟╥╜║░╚╦╝ ▄██▄▄█▀╙─╜─╚╝─╙─╜╨╙╜╩═╝╩ _______________________¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶ _____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________________¶ ____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶___¶¶111¶¶ ____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶1¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶____¶¶1¶¶ _____¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶___¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ __________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ __________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ __________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ __________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ __________¶¶¶¶¶¶_1_¶¶ ___________¶¶¶¶¶_1_¶¶ ____________¶¶¶¶_1_¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶¶_¶¶¶¶¶ ______________¶¶_1_¶¶__¶¶¶¶¶ ______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶___¶¶ ___________¶¶¶¶¶___¶¶ ___________¶¶¶¶¶___¶¶ ____________¶¶¶¶___¶¶ ____________¶¶¶¶___¶¶ ______________¶¶___¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶ ______________¶¶___¶¶___¶¶¶¶ _______________¶¶_¶¶_____¶¶¶ ________________¶¶¶______¶¶¶ _________________¶_______¶¶ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ✯░░░✯░░░✯░░░✯░░░✯ ɓεѵε૨ℓყ ωα૨૨เσ૨ ɠσ∂∂εรร ✯░░░✯░░░✯░░░✯░░░✯ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ✯░░░✯░░░✯░░░✯░░░✯ ɓεѵε૨ℓყ ωα૨૨เσ૨ ɠσ∂∂εรร ✯░░░✯░░░✯░░░✯░░░✯ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤▄██▄██▄ ░░░ ♥▀██♥██▀ ░░░░░ ♥▀█▀ ▄██▄██▄ ▀██♥██▀ ░░▀█▀ ░░░❤ ░░░♥ ░░♥ ♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ✯░░░✯░░░✯░░░✯░░░✯ ɓεѵε૨ℓყ ωα૨૨เσ૨ ɠσ∂∂εรร ✯░░░✯░░░✯░░░✯░░░✯ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ŴΔŘŘƗØŘ ǤØĐĐ€ŞŞ Ø₣₣ƗĆƗΔŁ ƤŘØ₣ƗŁ€░░ █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║║▌█║│║▌▌█║║▌█│█▌
Subscribe
Views: 21,226
Subscribers: 104
♫•*(¯v´¯)¸.•*✻ .*◦.(¯:✻:´¯)♪ *✻.(_.^._)*•.¸¸.•**•.¸.*✻*★´¯)☆ ☆¸.•´¸★.•*´¨)★¸.•*¨)☆ \../ RIP Macabrethrone 2010 - 2012 \../ Featured channels and beautiful friends continued.. (This limiting featured channels to 21 is awful ) Ayla Shawent Kristal pussycatdoll69 Mscelina dancingloafers lady shadow dorely58 209esperanza amerikablue sarasun vera Athena SonatasEnd DevineAngela MistyMist LILLY74 ASYNED DREAMCATCHER LUXUS DARKLADY VAMPISBACK ANNAXA8EIS COTTONCEENA JESSI MCWILLIAMS HANAMILE BRASIL KANDACE GATA 2011LOVEISALL CUTIEHABANA SOULLESSPRINCESS NINKA currently watching ( R.I.P. Philip Seymour Hoffman ) Orange county osage Gerry Alone with her Mt everest Elizebeth The savages Home front Frozen Rivers edgde ģirl with the earl earring Paranormal activity chosen ones Coculus Wolf of Wall street L Dicaprio Bernie Jack Black The Other Guys W. Farrell The Crazies Fruitvale Station The Counselor Blue Jasmine C. Blanchett Life of a King Doubt Amy Adams, p. Hoffman Delivey man V. Vaughn Oldboy ( American Remake ) Nebraska Jamesy boy Three days to kill k. Constner Out of the furnace Christian Bale Cinderella Man Paul Giamatti My Name is Modesty Primal Fear Edward Norton Imaginary Heroes S. Weaver Parkland Paul Giamatti All is Lost Robert Redford Escape Stallone / Schwarzhenegger Notes on a Scandal Cate Blanchatt Dallas Buyers Club Mathew Mc. Lincoln Lawyer Mathew Mc. Valentines Day Jessica Alba Birth Nicole Kidman Fighter marc Wahlberg Couples Retreat Vince Vaughn Hanna Don Jon Paranormal Activity 3 UPSIDE DOWN KIRSTEN DUNST HER AMY ADAMS THE FAMILY ROBERT DENIRO ENOUGH SAID J. GANDOLFINI AMERICAN HUSTLE CHRISTIAN BALE GRAVITY SANDRA BULLOCK THE INTERNSHIP VINCE VAUGHN currently listening to... Gorguts/carcass/b dahlia live best buy theater nyc Cannibal corpse live Deeds of flesh Six feet under Dying Fetus Rainbow Live in Germany W.A.S.P. Best of Pink Floyd Atom Heart Mother remast Black Sabbath Live in Paris 1970 Allman Brothers Live at Fillmore East Vanilla Fudge Near the Beginning Rainbow Live in Munich 77 Motorhead 1916 The Who various live Immortal various blind faith blind faith Traffic Traffic self titled Traffic John Barleycore Uriah Heep The Magicians Birthday Jeff Beck Wired Rolling Stones Get your Ya ya s out Lou Reed Transformer Radiohead i might be wrong Live recordings Lou Reed Rock n roll animal ELO various best of tracks Queen various Traffic Best of nokturnal mortum the voice of steel the beach boys sounds of summer Enthroned Carnage in the Woods Beyond SOUNDGARDEN LIVE ON I-5 AT THE GATES SUICIDE FINAL ART MORBID ANGEL GATEWAYS TO ANNIHILATION SINGLES SOUNDTRACK SULLY ERNA AVALON CELTIC FROST COLD LAKE NACHTMYSTIUM LIVE AT ROADBURN DEEP PURPLE NOW WHAT?! ROLLING STONES ITS ONLY ROCK N ROLL THOR’S HAMMER THREE WEEDS FROM THE SAME ROOT DOKKEN JAPAN LIVE 95 PEARL JAM UNPLUGGED █✄┼✄┼✄✄✄✄┼✄✄┼✄┼█ █┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ █┼┼┼█████┼┼█████┼┼┼█ █┼┼██████████████┼┼█ █┼████┼┼████┼┼████┼█ █┼████┼┼████┼┼████┼█ █┼█████┼┼██┼┼█████┼█ █┼█████┼┼██┼┼█████┼█ █┼┼██████┼┼██████┼┼█ █┼┼┼████████████┼┼┼█ █┼┼┼┼┼████████┼┼┼┼┼█ █┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼█ █┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ █✄┼✄┼✄✄✄✄┼✄✄┼✄┼█ ███████████████████ █┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ █┼┼┼█████┼┼█████┼┼┼█ █┼┼██████████████┼┼█ █┼███████┼┼███████┼█ █┼█████┼┼██┼┼█████┼█ █┼███┼┼██████┼┼███┼█ █┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼█ █┼┼██┼┼██████┼┼██┼┼█ █┼┼┼████████████┼┼┼█ █┼┼┼┼┼████████┼┼┼┼┼█ █┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼█ █┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ █✄┼✄┼✄✄✄✄┼✄✄┼✄┼█ █✄┼✄┼✄✄✄✄┼✄✄┼✄┼█ █┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ █┼┼┼█████┼┼█████┼┼┼█ █┼┼██████████████┼┼█ █┼█████┼┼█████████┼█ █┼█████┼┼█████████┼█ █┼█████┼┼█████████┼█ █┼█████┼┼█████████┼█ █┼┼████┼┼┼┼┼┼████┼┼█ █┼┼┼████████████┼┼┼█ █┼┼┼┼┼████████┼┼┼┼┼█ █┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼█ █┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ █✄┼✄┼✄✄✄✄┼✄✄┼✄┼█... ˙·٠•●♥❤ __________ VAL____ _ VAL ____________ VA__ VA_____ V ___________ VAL_ V__ V_____ V __________ VAL_____ VA___ VAL VA _________ VAL V______ VA_ V______ VA ________ VAL V_______ VA______ V_ VA ________ VAL V_______ V_______ V ________ VAL VA_____ V_______ V _________ VAL VA____ V______ V __________ VAL VAL _______ V VAL________ VA______ VAL VAL VA_________ VAL VA _ VAL VAL_________ V __ VAL VA_________ V_ V ___ VAL___ V_______ VAL VAL ___________ V_____ V__ V _______ VAL _ V___ V _____ VAL VA__ V_ VA ____ VAL VAL___ VA ____ VAL V______ V ____ VAL________ V ____ VA_________ V ____ V__________ V thank you my very dear precious sweet beautiful friend Marisol ║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║ © ORIGINAL PROFILE ♥ஜ۩♥ஜღ♥══════ஜ۩۞۩ஜ══════♥ღஐ♥۩ஜ † w€lटΦɱ€ †Φ ɱყ DǞЯκ wΦЯLD † λ ζξ Γψr Φf ΠΦδΓεrΠΙtΨ ωΩξ ☠♆ ѮTyя of NфctэяЙityѮS.I.Й.DoD†Ж ˙·٠•●♥❤ ♥ஜ۩♥ஜღ♥══════ஜ۩۞۩ஜ══════♥ღஐ♥۩ஜ♥ ....✯ĐΔŘҜ€ŞŦ ǤŘ€€ŦƗŇǤŞ Μ¥ ₣ŘƗ€ŇĐŞ✯.... ♥ஜ۩♥ஜღ♥══════ஜ۩۞۩ஜ══════♥ღஐ♥۩ஜ ______/)_♥☼♥_____./¯”””/’) ¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯♥☼♥¯¯¯’\_„„„„\) (͡๏̯͡๏)(͡๏̯͡๏).... ( , ,)( , ,) ¯**¯**´¯ ˙·٠•●♥❤ FAIR USE NOTICE: This Channel and Videos may contain copyrighted material. Such material is made available for purposes such as criticism, comment, teaching, & education, etc. This constitutes a ’fair use’ of any such copyrighted material as provided for in Title 17 U.S.C. section 107 of the US Copyright Law NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED! All trademarks and copyrights remain the property of their owners I DO NOT OWN THE RIGHTS OF THE SONGS ,VIDEOS OR PICTURES !!! NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED. IN CASE OF BEING OFFENDED, PLEASE NOTIFY ME AND I WILL REMOVE THEM ......gracias ˙·٠•●♥❤ _______▄███████▄ _______▄███▓███▓█▄ ___▄___█▓▓▓██▓▓█▓██ ___█__█▓▓▓▓▓▓██████ __██ █▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█ ▄ ██▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓█__ ▄ ██ █▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓█ ███ _██▓▓█▓██▓▓▓▓█▓▓ ████ __██▓██▓██▓▓▓██▓████ ____███ ███████████ ______███ ███ ███_____▄ ________█_██ ██_____████ ______▄____██ █____██████ _____ ███____██___████ ███ _____██ ██___██__█████ ███ _____███ ███_██_█████ ███ _____ ███ ██__ ██_███ ████ _______███ ██__██__█████ _________███ ██ ███ ██ _______________▒▒ ███ ________________▒▒ ███ a famous man by the name of Elvis once said, Love me tender, smiles ˙·٠•●♥❤ ѮTyя of NфctэяЙityѮS.I.Й.DoD†Ж ●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬● λ ζξ Γψr Φf ΠΦδΓεrΠΙtΨ ωΩξ ☠♆ ςιη Җ ●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬● `````´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´░░ ````´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´░░ ´´´´´¶¶¶1111¶¶¶´´´´´´´´░░ ´´´´´¶¶111111¶¶´´´´´´´´░░ ´´´´¶¶1111111¶¶´´´´´´´´░░ ´´´´¶11111111¶¶´´´´´´´´░░ ´´´¶¶111111111¶´´´´´´´´░░ ´´´¶111111111¶´´´´´´´´´░░ ´´´¶111111111¶¶¶´´´´´´´░░ ´´´¶11111111111¶¶´´´´´´░░ ´´¶¶¶¶¶¶1111111¶¶´´´´´´░░ ´´¶¶¶´´¶¶11111¶¶´´´´´´´░░ ´¶¶¶´´´´¶¶1111¶´´´´´´´´░░ ´¶¶¶¶´´´´¶111¶´´´´´´´´´░░ ´¶¶¶¶¶¶¶11111¶´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶111111¶´´´´´´´´´░░ ´´´´´¶1111111¶´´´´´´´´´░░ ´´´´¶¶1111111¶´´´´´´´´´░░ ´´´¶¶1111111.¶´´´´´´´´´.░░ ´´´¶¶1111111¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´¶1111111¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´¶111111¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´¶111111¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶1111.¶´´´´´´´´´´.░░ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´░░ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´░░ ´´´´´¶¶¶.¶¶¶¶´´´´´´´´´´.░░ ´´´´´¶¶¶.¶¶¶¶´´´´´´´´´´.░░ ´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´░░ ´´´´¶¶¶¶´.¶¶¶¶´´´´´´´´´.░░ ´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´░░ ´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´░░ ´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´░░ ´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´░░ ´´´´´¶´¶¶¶7´´¶´¶¶¶7´´´´ ║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║ © ORIGINAL PROFILE ●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬● ஜ▬▬▬▬▬▬ஜஜ▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ ...............Put this on your .....// • • \ \ channel If you ....(/(_ • _) \) HATE ANIMAL ...._/’’**’’ \ ABUSE! ...(/_)^(_ \)THANKS ஜ▬▬▬▬▬▬ஜஜ▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ ...|..|..|..|..|..|..|.★ ...|..|..|..|..|..|.★¶¶★ ...|..|..|..|..|..|★¶¶¶¶★ ..|..|..|..|..|.★¶¶¶¶¶¶★ ★¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶€¶€¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶★ ..|★¶¶¶¶€€€€€€€€€€€€€€¶¶¶¶★ ..|..|★¶¶¶¶€€€€€€€€€€¶¶¶¶★ ..|..|..|.★¶¶¶¶€€€€€€¶¶¶¶★ ..|..|.★¶¶¶¶€€€€€€€€€€¶¶¶¶★ ..|.★¶¶¶¶€€€€€€€€€€€€€¶¶¶¶★ ★¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶€¶€¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶★ ..|..|..|..|..|.★¶¶¶¶¶¶★ ..|..|..|..|..|..|★¶¶¶¶★ ..|..|..|..|..|..|.★¶¶★ ..|..|..|..|..|..|..|.★ ..|..|..|..|..|..|..|..| ..|..|..|..|..|..|..|..| ..|..|..|..|..|..|..⋱⋮⋰ ..|..|..|..|..|..|..⋯★⋯ ..|..|..|..|..|..|..⋰⋮⋱ ..|..|..|..|..|..| ..|..|..|..|..|..| ..|..|..|..|..⋱⋮⋰ ..|..|..|..|..⋯★⋯ ..|..|..|..|..⋰⋮⋱ ❇───────❇☆❇──────❇ .•*¨)★ ✿愛✿¸.•*´¯`♥ღ _____________ ●_____▌▒▓▌⋇Ƹ̵̡Ӝ̵Ʒ⋇ _____________¶______▌▒▓▌ ____________¶______▌▒▓▓▌ ______¶¶¶___¶_____▌▒♥▓▓▌ _____¶___¶__¶___▌▒♥▒▓▓▓▌ ____●_____¶_¶__▌▒▒♥▒▓▓▓▌ ___________¶_¶_▌▒♥▒▒▒▓▓▓▌ ________¶██▌██▒▒♥▒▒▓▓▓▓▌ __▌▓▓▓▓♥▒▒██▒▒♥▒▒▒▒▓▓▓▌ ▌▓▓▓▓▒▒▒♥▒▒██▒▒▒♥▒▓▓▓▓▌ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒♥▒██▒♥▒▒▓▓▓▓▓▌ ▌▓▓▓▓▓▓▒♥▒▒▒▒██▒▒▓▓▓▓▓▌ _▌▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒♥▒▒██▓▓▓▌ __▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓██║...⋇Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄­­­­­Ʒ⋇ __________██▓▓║▓█║██║ __________██▓▓║▓█_║██║ тнanĸѕ* ___________██▓▓██___║█║ _____________████_____║█║ _________________________║█║ ___⋇Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ⋇_________________­­­­­║█║ ✬¸•´¸✬⋰.•*´¨)✬ *.*✬¸•´¸✬⋰.•*´¨)✬..YOU AND I ..(•̃̃.•̃)/..(•̃.•̃) ../██...../██\ ,,,╝╚,,,,,,╝╚......FRIENDS 4EVER!! ______*:ℒℴѵℯ:*♥ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ♥...Friends are like stars █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ♥...They come and go █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ♥...But the ones that stay █┊ ┊ ┊ ┊ ┊ █┊ ┊ ┊ ┊ ♥....Are the ones that glow █┊ ┊ ★ *☾° ★° :.♥ *☾°* . • ○ ° ★. *☾°♥ *★ _________,✬.*`,✳.*`,✬._★ ______,✬.*`,✳.*`,✬.____★ ___,✬.*`,✳.*`,✬._______★ __,✬.*`,✳.*`,✬.________★ _,✬.*`,✳.*`,✬._________★ ,✬.*`,✳.*`,✬.__________★ ✬.*`,✳.*`,✬._______ __ ╱╲ __ ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╲* •...•* ╱ ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╱ .• * •. ╲ *☾° ✬.*`,✳.*`,✬._______ ¯¯ ╲╱ ¯¯ ✬.*`,✳.*`,✬. ,✬.*`,✳.*`,✬. _,✬.*`,✳.*`,✬. __,✬.*`,✳.*`,✬. ____,✬.*`,✳.*`,✬ ______,✬.*`,✳.*`,✬. _________,✬.*`,✳.*`,✬. ____________,✬.*`,✳.*`,✬. ________________,✬.*`,✳.*`,✬ ♥ ★ *☾° ★° :.♥ *☾°* . • ○ ° ★. *☾°♥ *★ ˙·٠•●♥❤
Subscribe
Views: 44,543
Subscribers: 168
Comments(0)

Login to comment