Signup
Login
bangtaihaminh
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
bangtaihaminh has joined ChillSpot1, say hello to bangtaihaminh
7 months ago

Member Since
12-27-2023
Male
0 Likes
About Me
Băng tải Hà Minh chuyên tư vấn thiết kế và chế tạo máy tự động hóa và các loại băng tải phục vụ sản xuất
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0948 080 584
Email: bangtaihaminh@gmail.com
Website: https://bangtaihaminh.vn/
#bangtaihaminh #haminhtech #bangtai #bangtaicong #hethongbangtai
Country
 Viet Nam
Postal Code
10000
Hometown
Hà Nội
City
Hà Nội
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
bangtaihaminh
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
bangtaihaminh has joined ChillSpot1, say hello to bangtaihaminh
7 months ago

Member Since
12-27-2023
Male
0 Likes
About Me
Băng tải Hà Minh chuyên tư vấn thiết kế và chế tạo máy tự động hóa và các loại băng tải phục vụ sản xuất
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0948 080 584
Email: bangtaihaminh@gmail.com
Website: https://bangtaihaminh.vn/
#bangtaihaminh #haminhtech #bangtai #bangtaicong #hethongbangtai
Country
 Viet Nam
Postal Code
10000
Hometown
Hà Nội
City
Hà Nội
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment