Signup
Login
baovedlcn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
baovedlcn has joined ChillSpot1, say hello to baovedlcn
4 weeks ago

Member Since
06-29-2024
Male
0 Likes
First Name
DPVN Trung tâm tư vấn
Last Name
pháp luật
About Me
DPVN - Trung tâm tư vấn pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. DPVN là trung tâm hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý để tuân thủ Nghị định 13 nói riêng, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung. Liên hệ DPVN: 0982976486 - Tầng 6, Toà Star Tower, Phố Trương Công Giai, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Email: lamson@baovedlcn.vn

#baovedlcn #nghidinh13 #baovedulieucanhan #danhgiatacdongxulydulieucanhan #chuyendulieucanhanranuocngoai #DPVN

Facebook: https://www.facebook.com/tttvplvbaovedlcn
Country
 Viet Nam
City
Phường Yên Hoà
Occupation
CEO
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
baovedlcn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
baovedlcn has joined ChillSpot1, say hello to baovedlcn
4 weeks ago

Member Since
06-29-2024
Male
0 Likes
First Name
DPVN Trung tâm tư vấn
Last Name
pháp luật
About Me
DPVN - Trung tâm tư vấn pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. DPVN là trung tâm hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý để tuân thủ Nghị định 13 nói riêng, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung. Liên hệ DPVN: 0982976486 - Tầng 6, Toà Star Tower, Phố Trương Công Giai, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Email: lamson@baovedlcn.vn

#baovedlcn #nghidinh13 #baovedulieucanhan #danhgiatacdongxulydulieucanhan #chuyendulieucanhanranuocngoai #DPVN

Facebook: https://www.facebook.com/tttvplvbaovedlcn
Country
 Viet Nam
City
Phường Yên Hoà
Occupation
CEO
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment