Signup
Login
benhlyrangcom
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

Member Since
12-18-2020
Male
0 Likes
About Me
Phương pháp răng sứ bắc cầu sử dụng một dãy sứ gồm hai mão răng hai đầu và răng giả bị mất được gắn liền với ở giữa. Ví dụ răng số 4 bị mất. Răng số 3 và răng số 5 sẽ được mài nhỏ đi để làm trụ, răng sứ giả phục hình ở giữa lấp đầy khoảng trống của răng số 4.
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
benhlyrangcom
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

Member Since
12-18-2020
Male
0 Likes
About Me
Phương pháp răng sứ bắc cầu sử dụng một dãy sứ gồm hai mão răng hai đầu và răng giả bị mất được gắn liền với ở giữa. Ví dụ răng số 4 bị mất. Răng số 3 và răng số 5 sẽ được mài nhỏ đi để làm trụ, răng sứ giả phục hình ở giữa lấp đầy khoảng trống của răng số 4.
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment