Signup
Login
bluedatasolution
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
bluedatasolution has joined ChillSpot1, say hello to bluedatasolution
3 weeks ago
Việt Nam

BlueData Software là công ty công nghệ trẻ, chúng tôi chuyên thiết kế phần mềm và ứng dụng trên di động Chuyên nghiệp – Chất lượng. Các sản phẩm:
- Phần mềm bảo hành điện tử
- Phần mềm tích điểm
- Phần mềm truy xuất nguồn gốc
- In tem bảo hành điện tử
Member Since
11-20-2023
Male
0 Likes
First Name
BlueData
Last Name
Solution
Country
 Viet Nam
Postal Code
00700
Hometown
Hồ Chí Minh
City
Hồ Chí Minh
Companies
4. Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Bluedata
Favorite Movies & Shows
https://bluedata.vn/tem-bao-hanh-dien-tu
Favorite Music
https://bluedata.vn/phan-mem-bao-hanh-dien-tu-e-warranty
Favorite Books
https://bluedata.vn/e-warranty
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
bluedatasolution
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
bluedatasolution has joined ChillSpot1, say hello to bluedatasolution
3 weeks ago
Việt Nam

BlueData Software là công ty công nghệ trẻ, chúng tôi chuyên thiết kế phần mềm và ứng dụng trên di động Chuyên nghiệp – Chất lượng. Các sản phẩm:
- Phần mềm bảo hành điện tử
- Phần mềm tích điểm
- Phần mềm truy xuất nguồn gốc
- In tem bảo hành điện tử
Member Since
11-20-2023
Male
0 Likes
First Name
BlueData
Last Name
Solution
Country
 Viet Nam
Postal Code
00700
Hometown
Hồ Chí Minh
City
Hồ Chí Minh
Companies
4. Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Bluedata
Favorite Movies & Shows
https://bluedata.vn/tem-bao-hanh-dien-tu
Favorite Music
https://bluedata.vn/phan-mem-bao-hanh-dien-tu-e-warranty
Favorite Books
https://bluedata.vn/e-warranty
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment