Signup
Login
buoitutrung
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung

Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung hiện là một trong những vườn bưởi đi đầu trong việc chăm sóc cây bưởi theo hướng Organic hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng các loại phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khoẻ.

Với quy trình chăm bón kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết những trái bưởi da xanh và bưởi đường lá cam Tư Trung sẽ có chất lượng vượt trội so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường về độ ngọt, độ mỏng vỏ và mọng nước.

Thông tin liên hệ

Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung
buoitutrung@gmail.com
+84 585 849 306
Bình Lục - Long Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
https://buoitutrung.com/
Member Since
05-21-2019
Male
0 Likes
First Name
Vườn Bưởi Tân Triều
Last Name
Tư Trung
About Me
Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung hiện là một trong những vườn bưởi đi đầu trong việc chăm sóc cây bưởi theo hướng Organic hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng các loại phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khoẻ.

Với quy trình chăm bón kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết những trái bưởi da xanh và bưởi đường lá cam Tư Trung sẽ có chất lượng vượt trội so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường về độ ngọt, độ mỏng vỏ và mọng nước.

Thông tin liên hệ

Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung
buoitutrung@gmail.com
+84 585 849 306
Bình Lục - Long Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
https://buoitutrung.com/
Country
 Viet Nam
Postal Code
81000
Hometown
Bình Lục - Long Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
buoitutrung
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung

Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung hiện là một trong những vườn bưởi đi đầu trong việc chăm sóc cây bưởi theo hướng Organic hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng các loại phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khoẻ.

Với quy trình chăm bón kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết những trái bưởi da xanh và bưởi đường lá cam Tư Trung sẽ có chất lượng vượt trội so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường về độ ngọt, độ mỏng vỏ và mọng nước.

Thông tin liên hệ

Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung
buoitutrung@gmail.com
+84 585 849 306
Bình Lục - Long Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
https://buoitutrung.com/
Member Since
05-21-2019
Male
0 Likes
First Name
Vườn Bưởi Tân Triều
Last Name
Tư Trung
About Me
Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung hiện là một trong những vườn bưởi đi đầu trong việc chăm sóc cây bưởi theo hướng Organic hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng các loại phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên nên vô cùng an toàn cho sức khoẻ.

Với quy trình chăm bón kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết những trái bưởi da xanh và bưởi đường lá cam Tư Trung sẽ có chất lượng vượt trội so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường về độ ngọt, độ mỏng vỏ và mọng nước.

Thông tin liên hệ

Vườn Bưởi Tân Triều Tư Trung
buoitutrung@gmail.com
+84 585 849 306
Bình Lục - Long Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
https://buoitutrung.com/
Country
 Viet Nam
Postal Code
81000
Hometown
Bình Lục - Long Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment