Signup
Login
ceovinhhuylong
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
ceovinhhuylong commented
4 weeks ago
ceovinhhuylong has joined ChillSpot1, say hello to ceovinhhuylong
4 weeks ago
CEO Vinh Huy Long

Member Since
06-25-2024
Male
0 Likes
About Me
CEO Vinh Huy Long Website https://giaimongvn.com/author/ceo-vinh-huy-long Giám đốc điều hành tại Giải Mộng Việt Nam, chịu trách nhiệm chính cho nội dung tại Giải Mộng Việt Nam – Giải Mã Giấc Mơ, Khám Phá Tiềm Thức. Trước khi nắm giữ vị trí này, ông đã từng làm việc tại nhiều học viện phong thủy, giải mộng, tử vi tâm linh như Học Viện Phong Thủy Minh Việt, Học Viện Phong Thủy Nam Việt, Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Kiến Trúc Phong Thủy Vào Đời Sống, Học viện Khoa học xã hội, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Welink – Trung tâm Tâm lý Chuyên nghiệp, chuyên trang Huyền học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Huyền Số học… Hashtags #ceovinhhuylong #vinhhuylong #giaimongvietnam #giaimongvn #giaimagiacmo
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
ceovinhhuylong
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
ceovinhhuylong commented
4 weeks ago
ceovinhhuylong has joined ChillSpot1, say hello to ceovinhhuylong
4 weeks ago
CEO Vinh Huy Long

Member Since
06-25-2024
Male
0 Likes
About Me
CEO Vinh Huy Long Website https://giaimongvn.com/author/ceo-vinh-huy-long Giám đốc điều hành tại Giải Mộng Việt Nam, chịu trách nhiệm chính cho nội dung tại Giải Mộng Việt Nam – Giải Mã Giấc Mơ, Khám Phá Tiềm Thức. Trước khi nắm giữ vị trí này, ông đã từng làm việc tại nhiều học viện phong thủy, giải mộng, tử vi tâm linh như Học Viện Phong Thủy Minh Việt, Học Viện Phong Thủy Nam Việt, Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Kiến Trúc Phong Thủy Vào Đời Sống, Học viện Khoa học xã hội, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Welink – Trung tâm Tâm lý Chuyên nghiệp, chuyên trang Huyền học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Huyền Số học… Hashtags #ceovinhhuylong #vinhhuylong #giaimongvietnam #giaimongvn #giaimagiacmo
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment