Signup
Login
chephamsinhhocbio
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
chephamsinhhocbio has joined ChillSpot1, say hello to chephamsinhhocbio
3 weeks ago
ChephamsinhhocBio

ChephamsinhhocBio - Là một trong những nhà chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng nguyên liệu, sản phẩm chế phẩm sinh học và các hóa chất công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ môi trường... Chất lượng cao tại Việt Nam. Mục tiêu chính khi thành lập đó là giúp cá nhân, doanh nghiệp yên tâm về chất lượng và phục vụ tốt lĩnh vực khách hàng hướng đến một cách trọn vẹn nhất.
Website: https://chephamsinhhocbio.com/
Sđt: 0965 037 045
Email: Chephamsinhhocbio@gmail.com
Địa chỉ: 128/18 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
Map: https://maps.app.goo.gl/yUHQLxBjmxoRvty16
#Chephamsinhhocbio #chephamsinhhoc #ctnnhhthienthaohan #thienthaohan
Member Since
11-14-2023
Male
0 Likes
First Name
Chephamsinhhoc
Last Name
Bio
About Me
ChephamsinhhocBio - Là một trong những nhà chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng nguyên liệu, sản phẩm chế phẩm sinh học và các hóa chất công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ môi trường... Chất lượng cao tại Việt Nam. Mục tiêu chính khi thành lập đó là giúp cá nhân, doanh nghiệp yên tâm về chất lượng và phục vụ tốt lĩnh vực khách hàng hướng đến một cách trọn vẹn nhất.
Website: https://chephamsinhhocbio.com/
Sđt: 0965 037 045
Email: Chephamsinhhocbio@gmail.com
Địa chỉ: 128/18 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
Map: https://maps.app.goo.gl/yUHQLxBjmxoRvty16
#Chephamsinhhocbio #chephamsinhhoc #ctnnhhthienthaohan #thienthaohan
Country
 Viet Nam
Postal Code
72000
Hometown
Thành phố Hồ Chí Minh
City
Thành phố Hồ Chí Minh
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
chephamsinhhocbio
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
chephamsinhhocbio has joined ChillSpot1, say hello to chephamsinhhocbio
3 weeks ago
ChephamsinhhocBio

ChephamsinhhocBio - Là một trong những nhà chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng nguyên liệu, sản phẩm chế phẩm sinh học và các hóa chất công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ môi trường... Chất lượng cao tại Việt Nam. Mục tiêu chính khi thành lập đó là giúp cá nhân, doanh nghiệp yên tâm về chất lượng và phục vụ tốt lĩnh vực khách hàng hướng đến một cách trọn vẹn nhất.
Website: https://chephamsinhhocbio.com/
Sđt: 0965 037 045
Email: Chephamsinhhocbio@gmail.com
Địa chỉ: 128/18 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
Map: https://maps.app.goo.gl/yUHQLxBjmxoRvty16
#Chephamsinhhocbio #chephamsinhhoc #ctnnhhthienthaohan #thienthaohan
Member Since
11-14-2023
Male
0 Likes
First Name
Chephamsinhhoc
Last Name
Bio
About Me
ChephamsinhhocBio - Là một trong những nhà chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng nguyên liệu, sản phẩm chế phẩm sinh học và các hóa chất công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ môi trường... Chất lượng cao tại Việt Nam. Mục tiêu chính khi thành lập đó là giúp cá nhân, doanh nghiệp yên tâm về chất lượng và phục vụ tốt lĩnh vực khách hàng hướng đến một cách trọn vẹn nhất.
Website: https://chephamsinhhocbio.com/
Sđt: 0965 037 045
Email: Chephamsinhhocbio@gmail.com
Địa chỉ: 128/18 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
Map: https://maps.app.goo.gl/yUHQLxBjmxoRvty16
#Chephamsinhhocbio #chephamsinhhoc #ctnnhhthienthaohan #thienthaohan
Country
 Viet Nam
Postal Code
72000
Hometown
Thành phố Hồ Chí Minh
City
Thành phố Hồ Chí Minh
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment