Signup
Login
danhgiasda
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

Member Since
07-31-2020
Male
0 Likes
About Me
Trong một thời gian dài, lĩnh vực đầu tư Forex đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận và phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, thị trường này đang dẫn đầu về khối lượng giao dịch và thanh khoản so với các kênh đầu tư tài chính khác, thậm chí thị trường chứng khoán bị đánh bại. Tuy nhiên, tính hợp pháp của Forex tại thị trường Việt Nam vẫn còn mở, không có luật cụ thể, không có lệnh cấm nhưng chưa được pháp luật công nhận. Do đó, các nhà đầu tư cần chọn các sàn giao dịch có uy tín và chất lượng để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình giao dịch. Một tiêu chí quan trọng để đánh giá thế nào là một trao đổi an toàn là giấy phép mà chúng được cấp và quản lý bởi các tổ chức tài chính và tổ chức có uy tín trên thế giới. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần xem xét ở nhiều góc độ khác nhau để đánh giá chính xác độ tin cậy và chất lượng dịch vụ của một sàn giao dịch. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra các tiêu chí cần thiết để thực hiện quy trình đánh giá sàn với kết quả cao.
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
danhgiasda
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

Member Since
07-31-2020
Male
0 Likes
About Me
Trong một thời gian dài, lĩnh vực đầu tư Forex đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận và phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, thị trường này đang dẫn đầu về khối lượng giao dịch và thanh khoản so với các kênh đầu tư tài chính khác, thậm chí thị trường chứng khoán bị đánh bại. Tuy nhiên, tính hợp pháp của Forex tại thị trường Việt Nam vẫn còn mở, không có luật cụ thể, không có lệnh cấm nhưng chưa được pháp luật công nhận. Do đó, các nhà đầu tư cần chọn các sàn giao dịch có uy tín và chất lượng để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình giao dịch. Một tiêu chí quan trọng để đánh giá thế nào là một trao đổi an toàn là giấy phép mà chúng được cấp và quản lý bởi các tổ chức tài chính và tổ chức có uy tín trên thế giới. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần xem xét ở nhiều góc độ khác nhau để đánh giá chính xác độ tin cậy và chất lượng dịch vụ của một sàn giao dịch. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra các tiêu chí cần thiết để thực hiện quy trình đánh giá sàn với kết quả cao.
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment