Signup
Login
gachxinh
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
gachxinh

GACHXINH.COM là ý tưởng được ra đời trước việc chủ nhân của nó cảm thấy khá bất bình với vấn đề mà đa phần khách hàng đang phải gặp khi có nhu cầu mua gạch.
Đ/c: Số 550 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 028 73041616
Mail: gachxinh@gmail.com
Website: https://gachxinh.com/
Member Since
05-09-2019
Male
0 Likes
First Name
gach
Last Name
xinh
About Me
GACHXINH.COM là ý tưởng được ra đời trước việc chủ nhân của nó cảm thấy khá bất bình với vấn đề mà đa phần khách hàng đang phải gặp khi có nhu cầu mua gạch.
Đ/c: Số 550 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 028 73041616
Mail: gachxinh@gmail.com
Website: https://gachxinh.com/
Country
 Viet Nam
Postal Code
111
Hometown
TP HCM
City
TP HCM
Schools
gach xinh
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
gachxinh
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
gachxinh

GACHXINH.COM là ý tưởng được ra đời trước việc chủ nhân của nó cảm thấy khá bất bình với vấn đề mà đa phần khách hàng đang phải gặp khi có nhu cầu mua gạch.
Đ/c: Số 550 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 028 73041616
Mail: gachxinh@gmail.com
Website: https://gachxinh.com/
Member Since
05-09-2019
Male
0 Likes
First Name
gach
Last Name
xinh
About Me
GACHXINH.COM là ý tưởng được ra đời trước việc chủ nhân của nó cảm thấy khá bất bình với vấn đề mà đa phần khách hàng đang phải gặp khi có nhu cầu mua gạch.
Đ/c: Số 550 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
SĐT: 028 73041616
Mail: gachxinh@gmail.com
Website: https://gachxinh.com/
Country
 Viet Nam
Postal Code
111
Hometown
TP HCM
City
TP HCM
Schools
gach xinh
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment