Signup
Login
hoaphatdatgroup
Entrepreneur
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
hoaphatdatgroup

Hòa Phát Đạt Group là đơn vị chuyên thiết kế thi công lắp đặt mái bạt xếp di động với các hạng mục sau:
THI CÔNG:
- lắp đặt mái bạt xếp di động
- lắp đặt mái hiên di động
- lắp đặt mái bạt
- lắp đặt mái thả
- lắp đặt dù che mưa nắng ngoài trời
- lắp đặt dù che sự kiện loại lớn
CUNG CẤP VẬT TƯ:
- nhận gia công may ép bạt theo yêu cầu
- may ép bạt lượn sóng, bạt mái hiên
- cung cấp bạt công trình
- cung cấp bạt nông nghiệp
- cung cấp bạt lâm nghiệp
- cung cấp bạt thủy sản, nông sản...
- cung cấp dù che nắng mưa
- dù che sự kiện khổ lớn giá rẻ
liên hệ:
website: hoaphatdat.net/
hotline: 0963.379.379 – 0978.322.622

Member Since
08-14-2020
Male
0 Likes
First Name
hòa phát đạt
Last Name
group
Relationship Status
độc thân
About Me
Hòa Phát Đạt Group là đơn vị chuyên thiết kế thi công lắp đặt mái bạt xếp di động với các hạng mục sau:
THI CÔNG:
- lắp đặt mái bạt xếp di động
- lắp đặt mái hiên di động
- lắp đặt mái bạt
- lắp đặt mái thả
- lắp đặt dù che mưa nắng ngoài trời
- lắp đặt dù che sự kiện loại lớn
CUNG CẤP VẬT TƯ:
- nhận gia công may ép bạt theo yêu cầu
- may ép bạt lượn sóng, bạt mái hiên
- cung cấp bạt công trình
- cung cấp bạt nông nghiệp
- cung cấp bạt lâm nghiệp
- cung cấp bạt thủy sản, nông sản...
- cung cấp dù che nắng mưa
- dù che sự kiện khổ lớn giá rẻ
liên hệ:
website: hoaphatdat.net/
hotline: 0963.379.379 – 0978.322.622

Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
Hometown
TP.Hồ Chí Minh
City
TP.Hồ Chí Minh
Education
công ty hòa phát đạt
Schools
đại học mở
Occupation
cơ khí mái che
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
hoaphatdatgroup
Entrepreneur
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
hoaphatdatgroup

Hòa Phát Đạt Group là đơn vị chuyên thiết kế thi công lắp đặt mái bạt xếp di động với các hạng mục sau:
THI CÔNG:
- lắp đặt mái bạt xếp di động
- lắp đặt mái hiên di động
- lắp đặt mái bạt
- lắp đặt mái thả
- lắp đặt dù che mưa nắng ngoài trời
- lắp đặt dù che sự kiện loại lớn
CUNG CẤP VẬT TƯ:
- nhận gia công may ép bạt theo yêu cầu
- may ép bạt lượn sóng, bạt mái hiên
- cung cấp bạt công trình
- cung cấp bạt nông nghiệp
- cung cấp bạt lâm nghiệp
- cung cấp bạt thủy sản, nông sản...
- cung cấp dù che nắng mưa
- dù che sự kiện khổ lớn giá rẻ
liên hệ:
website: hoaphatdat.net/
hotline: 0963.379.379 – 0978.322.622

Member Since
08-14-2020
Male
0 Likes
First Name
hòa phát đạt
Last Name
group
Relationship Status
độc thân
About Me
Hòa Phát Đạt Group là đơn vị chuyên thiết kế thi công lắp đặt mái bạt xếp di động với các hạng mục sau:
THI CÔNG:
- lắp đặt mái bạt xếp di động
- lắp đặt mái hiên di động
- lắp đặt mái bạt
- lắp đặt mái thả
- lắp đặt dù che mưa nắng ngoài trời
- lắp đặt dù che sự kiện loại lớn
CUNG CẤP VẬT TƯ:
- nhận gia công may ép bạt theo yêu cầu
- may ép bạt lượn sóng, bạt mái hiên
- cung cấp bạt công trình
- cung cấp bạt nông nghiệp
- cung cấp bạt lâm nghiệp
- cung cấp bạt thủy sản, nông sản...
- cung cấp dù che nắng mưa
- dù che sự kiện khổ lớn giá rẻ
liên hệ:
website: hoaphatdat.net/
hotline: 0963.379.379 – 0978.322.622

Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
Hometown
TP.Hồ Chí Minh
City
TP.Hồ Chí Minh
Education
công ty hòa phát đạt
Schools
đại học mở
Occupation
cơ khí mái che
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(2)

Login to comment