Signup
Login
hopbamiacom
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
hopbamiacom has joined ChillSpot1, say hello to hopbamiacom
6 days ago

Member Since
07-10-2024
Male
0 Likes
First Name
Hộp
Last Name
bã mía
About Me
Hộp bã mía là giải pháp xanh tiện lợi cho các sản phẩm dùng một lần. Với tính năng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường, sản phẩm này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa mà còn mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng.
Website : https://hopbamia.com/
Hotline : 0342006362
Địa Chỉ: 451 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Email: hopbamia.com@gmail.com
Hastag : #hopbamia #hopbamiacom
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
hopbamiacom
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
hopbamiacom has joined ChillSpot1, say hello to hopbamiacom
6 days ago

Member Since
07-10-2024
Male
0 Likes
First Name
Hộp
Last Name
bã mía
About Me
Hộp bã mía là giải pháp xanh tiện lợi cho các sản phẩm dùng một lần. Với tính năng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường, sản phẩm này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa mà còn mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng.
Website : https://hopbamia.com/
Hotline : 0342006362
Địa Chỉ: 451 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Email: hopbamia.com@gmail.com
Hastag : #hopbamia #hopbamiacom
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment