Signup
Login
khantamkhachsan
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
khantamkhachsan commented
1 month ago
khantamkhachsan has joined ChillSpot1, say hello to khantamkhachsan
1 month ago

Nam Phong chuyên sản xuất và cung cấp các loại khăn tắm khách sạn 70×140 giá sỉ, đa dạng mẫu mã và chất liệu cho mọi đối tượng khách hàng có thể lựa chọn. Chúng tôi luôn có tiêu chí đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu từ đấy tạo nên sự tin tưởng cửa khách hàng và chúng tôi có động lực hơn để liên tục lắng nghe và tạo ra các sản phẩm khăn tắm kiểu mới.Website: https://khannamphong.vn/sp/khan-tam-70-140/
Điện thoại: 0707 164 369
Địa chỉ: 268 Thoại Ngọc Hầu - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú, TP. HCM
Google Map : https://goo.gl/maps/yvMNrWQS8knsLEWL8
#khantamkhachsan #khantamkhachsannamphong
Twitter: https://twitter.com/khantamks754116
Youtube: https://www.youtube.com/@khantamkhachsan70x140cmnp/about
Member Since
10-20-2023
Female
0 Likes
About Me
Nam Phong chuyên sản xuất và cung cấp các loại khăn tắm khách sạn 70×140 giá sỉ, đa dạng mẫu mã và chất liệu cho mọi đối tượng khách hàng có thể lựa chọn. Chúng tôi luôn có tiêu chí đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu từ đấy tạo nên sự tin tưởng cửa khách hàng và chúng tôi có động lực hơn để liên tục lắng nghe và tạo ra các sản phẩm khăn tắm kiểu mới.Website: https://khannamphong.vn/sp/khan-tam-70-140/
Điện thoại: 0707 164 369
Địa chỉ: 268 Thoại Ngọc Hầu - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú, TP. HCM
Google Map : https://goo.gl/maps/yvMNrWQS8knsLEWL8
#khantamkhachsan #khantamkhachsannamphong
Twitter: https://twitter.com/khantamks754116
Youtube: https://www.youtube.com/@khantamkhachsan70x140cmnp/about
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
khantamkhachsan
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
khantamkhachsan commented
1 month ago
khantamkhachsan has joined ChillSpot1, say hello to khantamkhachsan
1 month ago

Nam Phong chuyên sản xuất và cung cấp các loại khăn tắm khách sạn 70×140 giá sỉ, đa dạng mẫu mã và chất liệu cho mọi đối tượng khách hàng có thể lựa chọn. Chúng tôi luôn có tiêu chí đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu từ đấy tạo nên sự tin tưởng cửa khách hàng và chúng tôi có động lực hơn để liên tục lắng nghe và tạo ra các sản phẩm khăn tắm kiểu mới.Website: https://khannamphong.vn/sp/khan-tam-70-140/
Điện thoại: 0707 164 369
Địa chỉ: 268 Thoại Ngọc Hầu - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú, TP. HCM
Google Map : https://goo.gl/maps/yvMNrWQS8knsLEWL8
#khantamkhachsan #khantamkhachsannamphong
Twitter: https://twitter.com/khantamks754116
Youtube: https://www.youtube.com/@khantamkhachsan70x140cmnp/about
Member Since
10-20-2023
Female
0 Likes
About Me
Nam Phong chuyên sản xuất và cung cấp các loại khăn tắm khách sạn 70×140 giá sỉ, đa dạng mẫu mã và chất liệu cho mọi đối tượng khách hàng có thể lựa chọn. Chúng tôi luôn có tiêu chí đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu từ đấy tạo nên sự tin tưởng cửa khách hàng và chúng tôi có động lực hơn để liên tục lắng nghe và tạo ra các sản phẩm khăn tắm kiểu mới.Website: https://khannamphong.vn/sp/khan-tam-70-140/
Điện thoại: 0707 164 369
Địa chỉ: 268 Thoại Ngọc Hầu - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú, TP. HCM
Google Map : https://goo.gl/maps/yvMNrWQS8knsLEWL8
#khantamkhachsan #khantamkhachsannamphong
Twitter: https://twitter.com/khantamks754116
Youtube: https://www.youtube.com/@khantamkhachsan70x140cmnp/about
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment